กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ทำไม?...ฉันจึงรักกลอน

นครา ประไพพงศ์

สร้างนาฏลีลาภาษาศิลป์
เรียงดวงจินต์อักษรล้วนอ่อนหวาน
เลือดกวีสีเข้มเต็มดวงมาน
สร้างผลงานกลั่นกรองสู่ผองชน

ก้าวสู่ทางนักกลอน...ตอนอกหัก
หาความรักให้ใจมิได้ผล
จึงหันมารักกลอนสอนใจตน
ยามสับสน...กลอนปลอบใจได้เหมือนกัน

เป็นนักกลอนเขียนกลอนเล่นเป็นชีวิต
ปล่อยความคิดไปตามความใฝ่ฝัน
เขียนระบายความในใจไปวันวัน
เคยไหวหวั่นคราเขาว่า...เราบ้ากลอน

เขียนกลอนเพื่อสร้างสรรค์มันผิดหรือ?
ใช่หวังชื่อแต่หวังสร้างทางอักษร
เราสร้างคำให้สูงค่าเป็นอาภรณ์
เพื่อสะท้อนให้สังคม ...งามสมบูรณ์				
 684    2    0    
>