กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

...เหนื่อยใจเหลือเกิน...

น้ำตาอาบแก้มท้องฟ้ามืดมิด...
อากาศปิด  ใจก็ปิด...เพราะเศร้า
น้ำตาเอ่อ  เหม่อมอง...ภาพสองเรา
อดีตเหงา  ไม่ต่างเงา...ปัจจุบัน

ร่องรอยน้ำตา...
เหมือนบอกว่า  เหมือนเตือนว่า...เพ้อฝัน
หยิบเรื่องราว  เจ็บเจ็บ...มาเหน็บกัน
จบผูกพัน     ยังงงงัน...ฉันทำอะไร

เส้นทางสายนี้...
ยังพอมี      ยังเหลือมี...บ้างไหม
เส้นทางเดิน  ว่างว่าง...ไม่คว้างใจ
จับจูงไป     กับใคร...เพียงสักคน

หากมันเหน็ดเหนื่อย...
ปล่อยเรื่อย ๆ   เดินเรื่อย ๆ...ไม่สน
หยุดขวนขวาย  ทุรนทุราย...ดิ้นรน
ก็ฉันคน      ตัวคนเดียว...ไม่เหลือใคร
				
 11513    8    0    
>