กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

หยดทิพย์สมานใจ(ด้วยกลบทม้าเทียมรถ)

โอเลี้ยง

Free Comments & Graphics


อมฤต..รสรัก...วาบหวามไหว
หวามไหวว่อน..ในใจ...ระรัวถี่
รัวถี่ถาม..ลำนำ..คำวจี
วจีนี้..ใช่ใจ..ของเธอฤา

เธอฤาร่ำ..ย้ำคำ..ที่ดื่มด่ำ
ดื่มด่ำดำ..จมจิต..หมดสิทธิ์หา
สิทธิ์หานัย..ท่ามฝัน..ท่ามวาจา
วาจาที่..หวังคว้า..มาเคียงครอง

เคียงครองอุ่น..กรุ่นกลิ่น..ภักดีมั่น
ดีมั่นหมาย..พันผูก..ใจเราสอง
เราสองพร้อม..ร้อยรัด..ชิดปรองดอง
ปรองดองจิต..ทุกห้อง..เพื่อรักรึง

รักรึงไล้..เคลิ้มใคร่..ไม่อยากตื่น
อยากตื่นถ้า..ฉ่ำชื่น..เกินครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งนั้น..คือใจ..ที่ซาบซึ้ง
ซาบซึ้งปลื้ม..คำเธอ..ใช่ลมลวง

ลมลวงร้อน..พัดกร่อน..พร่าพลิ้วสิ้น
พลิ้วสิ้นถิ่น..เกาะวา				
 1096    2    0