กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

=>>>ควันหลงวันแม่

Lovely_boy


   ...คนทุกคนเกิดมาต้องมีแม่
  คอยดูแลแน่ใจไม่แปรผัน
  รักของแม่แก่ลูกนั้นผูกพัน
  นิจนิรันดร์ไม่มีวันเปลี่ยนไป.....
         ...พระคุณแม่แสนเลิศประเสริฐยิ่ง
       แม่คือสิ่งมีค่ากว่าใดไหน
       รักของแม่แท้จริงยิ่งกว่าใคร
       จะหาใครในหล้ามาเทียบเทียม.....
				
 1093    4    0    
>