กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ในนิมิต (กลบทนิราวสาน)

สุริยันต์ จันทราทิตย์


     ๏ ในนิมิตมายาเธอมากล่าว

บอกเรื่องราวเล่าอ้างอย่างความฝัน

รักเราเคยร่วมสร้างแต่ปางบรรพ์
						
ยังรำพันร่ำหาแสนอาลัย

     ๏ ว่าพี่จากบาดาลละฐานถิ่น
					
ลืมหมดสิ้นทิ้งน้องให้ร้องไห้

หวังพึ่งพุทธธรรมน้อมนำใจ
					
สู้อุตส่าห์อวยชัยให้พี่ยา

     ๏ อธิษฐานขอเกิดเป็นมนุษย์
					
หวังได้พบพระพุทธศาสนา

ครั้นได้เสกสมคำจำนรรจา
						
กลับหลงภาพมายานิจจาใจ

     ๏ ลืมสัจจะวาจาว่าแม่นมั่น
					
ระเริงฝันหลง"สุขในทุกข์"ได้

มิยึดพุทธธรรมนำทางไป
						
เช่นวิสัยในมนุษย์ปุถุชน

     ๏ จึงชวนกลับบาดาลถิ่นฐานเกิด
					
แม้นว่าทางประเสริฐไม่เกิดผล

ร่วมภิรมย์เค				
 1421    8    0    
>