กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เหงาหรือไม่

nidhi

อยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวเปลี่ยวหรือไม่
ต้องจากไพรมาสู่เมืองเฟื่องไหมหนอ
เกาะสายไฟมองไปทั่วอย่างกับรอ
นานแล้วหนอขอถามเจ้าเหงาหรือไม่				
 324    0    0