กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ฉันรักเธออย่างไร : How do I Love thee?

Translated by Prayad

ฉันรักเธออย่างไรใคร่เอ่ยอ้าง

ลึก
สูง กว้าง ตราบจิตคิดหยั่งถึง

สุดห้วงแห่งค่าล้ำควรคำนึง

อาวสานสุดซึ้งสิ่งพึงมี

 

ฉันรักเธอเสมอค่าทิวาเรียบ

สงบเงียบแต่ละวันเสกสรรสี

แสงเทียนส่องยองเย็นเช่นสุรีย์

ทุกชีวีล้วนปรารภหมายพบพาน

ฉันรักเธออย่างเสรีที่ฝันใฝ่

เสรีไซร้เรียกร้องถึงฟ้องศาล

ฉันรักเธอบริสุทธิ์ดุจศีลทาน

อธิษฐานผ่านพ้นลบมลทิน

 

ฉันรักเธอสุดซึ้งยามโศกเศร้า

ครั้งยังเยาว์คราวก่อนย้อนถวิล

ฉันรักเธอราวฉันหวงห่วงดวงจินต์

ดุจชีวินจะสิ้นแสงแห่งความดี

 

ฉันรักเธอด้วยน้ำตาบ่ารอยยิ้ม

ด้วยภาพพิมพ์ลมปราณผ่านวิถี

แม้นเทพไท้ทรงปลดหมดชีวี

รักเธอนี้ยิ่งมั่นหมายหลังวายชนม์

How do I love the				
 0    0    0    
>