กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เธอ

ทะเลไม่เคยหลับ


                       เขียนชื่อเธอลงบนกระดาษ


                       วาดภาพเธอลงบนผืนผ้า


                        เก็บไว้ดูยามเธอไม่มา


    
                       ดีกว่าไปหา..แล้วไม่เจอ

				
 442    1    0    
>