กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เด็กกวน

แสนรู้

    
    เธอมีใครในใจแล้วหรือเปล่า
  ถ้าไม่มีใยเธอจึงได้เศร้า
 และดูเหงาเมื่อมีฉันอยู่ใกล้เธอ
 
   เธอกับฉันจะคบกันอีกนามไหม
  ถ้าเธอนั้นมีใจมอบให้ใคร
  ขอให้ทิ้งฉันไปตอนนี้เลย


ให้เธอ พี่ต้น จากน้องน้ำ				
 539    0    0