กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เปรียบชาย.....

นิติ

     ชายใดไร้คู่ดูไร้เสน่ห์
      ดูไม่เทห์เก๋เตะตาสาว
     เหมือนพระจันทร์ในวันไร้ดางดาว
      ทำเอาใจเราแผ่วแคล้วลงดิน				
 639    0    0    
>