กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

นางฟ้าจำแลง

แก้วประเสริฐ


       นางฟ้าจำแลง

   ประกายส่องรองเรืองบรรเจิดผ่อง
ดุจละอองเมฆาคราพลิ้วไสว
ขาวพิสุทธิ์เรืองรองผ่องอำไพ
ตระการไว้ในห้วงสรวงแดนดิน

   ชมพูพลิ้วอาภรณ์ออดอ้อนไหว
เฉิดไฉไลแนบเนื้อยามเอื้อถวิล
ดั่งบาศคล้องคนึงหาเป็นอาจินต์
ยามยุพินเริงร่ายพรรณรายกาย

   แสงรังสีหลากหลายขจายขยับ
พลิ้วประดับแวววับรับเรือนฉาย
องค์เอวอ่อนช้อยร่างระหว่างกราย
งามพริ้มพรายภิรมย์ชมเมืองแมน

   ปานประหนึ่งอัปสรจรจากฟ้า
แฝงกายาร่วมร่ายจับใจแสน
สู่ทำนองคล้องซึ้งตรึงผ่านแดน
ทั้งสองแขนพลิ้วไสวคล้ายเมฆา

   เสียงระนาดเอกหวานซึ้งตรึงจิต
ขลุ่ยรับสนิทฆ้องวงประโทนหา
เข้าขานรับฉิ่งกรับล้วนนำมา
ซออู้พาด้วง				
 2313    28    0    
>