กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ค่าของครู

สี่แยก

เพราะหลายคนได้ชื่อว่าคือศิษย์
ครูสถิตย์ในใจให้ห่วงหา
ทั้งวิชาความรู้ครูให้มา
เสริมปัญญาความคิดศิษย์ใฝ่ดี
    แม้ใครเปรียบครูเป็นเช่นเรือจ้าง
    ส่งขึ้นทางอย่างไม่ไร้ศักดิ์ศรี
    เพราะคุณค่าของครูอยู่ในที
    ชั่วชีวีครูให้ศิษย์ไม่ผิดแนว
ครูจึงเป็นผู้ชี้แสงแห่งสว่าง
คอยนำทางไม่หลงผิดจิตแน่แน่ว
แม้จะเป็นเพียงเรือน้อยที่คอยแจว
ค่าดั่งแก้วแพรวเพชรเด็ดทวี				
 1152    0    0    
>