กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ส่งใจ..ข้ามฟ้า

ราชิกา

สุดฟากฟ้า หนแห่งใด ใจใฝ่หา
ฝากรักมา มอบเธอไว้ ให้สดใส
จะสุดแคว้น แดนดอยดิน ณ.ถิ่นใด
ด้วยดวงใจ นั้นชิดใกล้ ไม่ห่างกัน

หากข้ามฟ้า ภูผาไพร ใจเจ้าเอย
อย่าละเลย แรมร้างรา คราร่วมฝัน
ห่วงฤทัย ด้วยอาลัย รักผูกพัน
จนถึงวัน ที่เราสอง ต้องจากลา

สายลมซึ้ง ฟังเสียงซึง ซึ่งคลอเคล้า
ให้เงียบเหงา แสนโศกเศร้า เป็นหนักหนา
ดอยเด่นสูง ส่งใจเพ้อ ละเมอมา
ด้วยเวลา มิสร่างซา รักจากใจ

สุดฟากฟ้า หนแห่งใด ใจสุขสันต์
รอสักวัน รักคงมั่น ไม่หวั่นไหว
ข้ามขอบฟ้า แดนดงดอย ล่องลอยไกล
หากหัวใจ ยังข้ามไป ใฝ่หาเธอ.......ฯ				
 422    14    0