กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ยอมรับ ไม่ทำร้ายผู้มีพระคุณ คนทำร้ายผู้มีพระคุณ คือ คนเนรคุณ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น

ทรายกะทะเล

ตั้งแต่เกิดมา ก็อยากจะ เป็นคนกตัญญู บ้าง โอกาส หาได้ ยากนัก แต่เมื่อโอกาสมา ควร ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต่อไป ก็จะรักพ่อแม่ทุกวันและที่ผ่านมา ก็รักพ่อแม่อยู่ในใจมากที่สุดอยู่แล้ว
กฎแห่งกรรม ตอนที่ ๑ กฎกรรมของคนเนรคุณ
27/02/2012 12:04 am
K T aluminiumธรรมะ, บทความno comments ๑.กฎกรรมของคนเนรคุณ
     พระคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดกาย ทั้งยังรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกน้อยกลอยใจจนเติบใหญ่นั้น ท่านว่าเทียบได้กับแสงดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างในกลางวันหรือแสงจันทร์ที่ให้ความสว่างแจ้งตอนคืนเดือนหงาย ซึ่งปกติชนทั้งหลายย่อมมองเห็นได้ด้วยตาของตน แต่มีคนเจ้ากรรมบางรายที่ไม่อาจเห็นได้นั่นคือ คนตาบอด…				
 1721    0    0