กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

จอมซนคนดื้อ

อัลมิตรา

สดับความรจนา...มิลาเลือน
จะคอยเตือนหทัย...มิหน่ายแหนง
สถิตย์ฝันสองเรา...ให้แสดง
ประดุจแสงตะวัน...มิผันแปร

ประจักษ์กานท์เสนาะ...ไพเราะยิ่ง
ยากไร้สิ่งเคียงเทียบ...มาเปรียบแท้
ความยิ่งใหญ่จากจิต...ของมิตรแม่
เติบโตแผ่ก้านกิ่ง...ไม่ทิ้งโคน...

หวงนะเจ้าอยากเอ่ย...ให้ได้ฟัง
ห่วงนะนางอยากกล่าว...ใช่พร่ำบ่น
คิดถึงนะนวลน้อง...สุดทานทน
แม่หน้ามลคนดื้อ...เธอรู้ไหม

				
 455    5    0