กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

โคลงสาป-แช่งน้ำ (ฉบับหนองงูเห่า)๑

sun

โอม...องค์อิศวรเจ้า    เทวา 
เจ้าพิภพโลกา    ผู้สร้าง 
อีกองค์พระรามา    ทรงฤทธิ์ 
อมรินทร์ผู้ทรงช้าง    ข้าไหว้ บูชา 
     
   โอม..พระผีเสื้อ    ทรงเมือง 
พระองค์ทรงฤทธิ์เรือง    แน่ไซร้ 
ยามนี้ผีตองเหลือง    อำมหิต 
ขอพระองค์ทรงได้    มาล้าง เหล่ามาร 
     
   เหวยเหวยพวกเทพหน้า    กาลี 
รัฐมนตรีชั่วอัปรีย์    คนนั้น 
กินแต่สินบนบัดพลี    อุดจาด 
โกงแหลกแดกสะบั้น    ชั่วช้าเลวทราม 
     
   ติดอยู่ในสันดานล้น    ใจกมล 
ติดอยู่ในเลือดปน    แปดเปื้อน 
ติดอยู่ในสันดานคน    ทุจริต 
จะหาคำใดเอื้อน    กล่าวอ้าง				
 536    3    0