กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เข็มขัดนิรภัย

นกตะวัน


คาดเข็มขัดขจัดภัยพึงได้คิด			
อย่าเบือนบิดเบื่อใช้มันได้ผล
แม้รัดสนิทติดพุงพยุงตน			
ช่วยหลุดพ้นพาร่างให้ห่างภัย

ถ้าโง่เขลาเอาสบายอาจตายก่อน		
ต้องเดือดร้อนหลายคนใครทนไหว
ขาดที่พึ่งซึ่งมากยากทำใจ			
เงินรายได้เดือนปีมีแต่ขาด

ทั้งตำรวจกวดขันขยันจ้อง			
ต่างคอยมองเมื่อเห็นเป็นฟันฟาด
อาจถูกจับปรับกินสิ้นหลายบาท		
หากผิดพลาดพลั้งเผลอต้องเจอดี

แม้คนนั่งยังข้างหน้าหาคาดด้วย		
ชีพฤๅม้วยเหมือนคนขับกับวิถี
ไม่ถูกจับปรับผิดคิดให้ดี
เข็มขัดนี้นิรภัยใช้ได้นาน


28 เมษายน 2547				
 1185    1    0