กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

วันสุดท้าย...!

คนลานเทวาหลายอาทิตย์ ไม่มีเสียงโทรศัพท์

จากเบอร์ที่เคยรับ ยังเงียบหาย

ไม่มีข่าวเหงาทุกข์ สุขสบาย

จากที่เคยบรรยาย มาทุกวันแล้วจู่จู่ ก็โผล่มา

โดยไม่นัดล่วงหน้า เหตุใดนั่น

หลายเรื่องราวตั้งตัว แทบไม่ทัน

แปลกคำพูดที่พูดกัน เหมือนบอกลาไม่ต้องถามถึงแววตา ว่ารู้สึก

ถึงบางสิ่งในส่วนลึก ส่งภาษา

ยิ้มที่เห็นก็ไม่หวาน เช่นผ่านมา

คล้ายบางอย่างมันค้างคา ให้ค้นคิดผ่านบางภาพลางเลือน แลเหมือนใกล้

แต่ความจริงห่างไกล ต่อไม่ติด

ไม่เหลือรักในร่องรอย สักน้อยนิด

ความรู้สึกนึกคิด เหมือนจืดจางเธอถามหาจุดยืน ในคืนเศร้า

ฉันก้มมองส้นเท้า ท				
 707    3    0