กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

จากวันที่เธอไม่อยู่

ไอดิน...กลิ่นฝุ่น

อยู่ตัวคนเดียวเรื่อยมา
ตั้งแต่เธอจากลาคราวนั้น
จากวันที่เธอไม่อยู่หัวใจของคนคนนี้ก็ไม่มีใครมาผูกพัน
ส่วนลึกของใจยังไหวหวั่นคิดถึงกันไม่เคยลืมไป
........................................................................
ลายมือยังคุยที่เธอส่งมา
ขอบใจที่ยังห่วงใยทุกเวลาไม่ว่านานแค่ไหน
แค่รู้ว่าเธอสบายดีฉันก็สุขใจ
ฝากดูแลตัวเองเอาไว้แด่คนไกล..
ที่เคยรักกัน				
 1122    2    0