กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลูกชาวนา

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

     ฝนลงเม็ดยิ้มร่าพาใจสุข
แล้วรีบลุกถือจอบจับคันไถ
ลงไปลุยทุ่งนาพาสุขใจ
จับคันไถจูงเจ้าทุยลุยทุ่งนา

     พ่อถือจอบเดินตามพลางผิวปาก
น้ำก็หลากมากมายสุขหรรษา
แม่นั่งยิ้มสุขใจในเถียงนา
ดูแล้วพาสุขใจในอีกวัน

     หลานเดินตามคันไถพร้อมถังเหยื่อ
พร้อมทุกเมื่อหากเจอไส้เดือนนั้น
พ่อก็สับตีนคันคูเช่นทุกวัน
ส่วนตัวฉันจับหางไถเช่นทุกปี

*** 	เถียงนา  คือ กระท่อมที่อยู่ทุ่งนา
	สับตีนคันคู คือ สับดินที่ไหลลงจากคันนา

ไม่รู้อธิบายถูกหรือเปล่าครับ

				
 1662    9    0