กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ถามใจ...?

ทะเลจรดฟ้า

ระหว่างเราใจผูกด้วยใยอะไรหนอ
   จึงจะก่อเกี่ยวใจเธอให้...ไม่ถ่ายถอน
      แม้คืนวันจะผันเวียนเปลี่ยนบทตอน
         เรายังคงความแน่นอนและเนิ่นนาน
ไม่แรมร้างห่างหายให้คอยหา
   ทุกเวลาแน่วแน่ไม่แปรผัน
      ไม่ติดตามหวงหึง..ซึ่งกันและกัน
         ไม่ไหวหวั่นหมุนเวียนไม่เปลี่ยนแปลง
คำถาม?..มีคำตอบอยู่ รู้ไหม
ความจริงใจถึงใส่กล่องก็ส่องแสง
หัวใจของคนดีมี...สีแดง
ใจคนแล้งความดีนั้น...สีดำ				
 535    6    0