กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

แอบ...

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

ไร้ตัว ไร้ตน ไร้คู่
นั่งดู เหม่อมอง เรียกหา
แอบยิ้ม แอบเพ้อ สบตา
กลับมา นั่งเศร้า เหงาใจ				
 532    1    0