กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คน/หมา

บนข.

มองคนเห็นหมา
มองหมาเห็นคน
ถ่ายทอดตัวตน
ลงคนและหมา
บางคนจูงหมา
บางหมาจูงคน
บางหมาวกวน
จูงทั้งคนจูงทั้งหมา
บางคนชาติหมา
บางหมาชาติคน
บางหมาแยบยล
ไม่ยอมชาติคน..ให้เสียหมา...				
 658    1    0