กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

พี่เลี้ยง

หลี่เหม่ยจิน

เป็นพี่เลี้ยงของน้องประคองจิต
เป็นมิ่งมิตรให้เรียนรู้หมั่นศึกษา
เป็นกัลยาณมิตรให้แก้วตา
เป็นที่ปรึกษาให้น้องยามต้องการ

น้อง "สิริคุณ" มาฝึกงานอยู่ที่นี่ 
พวกพี่ ๆ สอนทำงานสนุกสนาน
งานสำเร็จจิตใจก็เบิกบาน
สุขสำราญอบอุ่นสบายใจ

เป็นต้นกล้าสีขาวของธนาคาร
อีกไม่นานคงแกร่งกล้าเจริญใหญ่
เป็นกำลังสำคัญของธนาคารได้
ชาวกรุงไทยทุกคนพร้อมยินดี

ขอให้น้อง " สิริคุณ" มีใจภักดิ์
ใจสมัคร รักองค์กร รักหน้าที่
รักการงาน รักตน รักความดี
รักศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ " ผดุงกุล"				
 559    4    0