กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ปุถุชน

อัลมิตรา


ให้รู้สึก สงสาร เป็นยิ่งนัก 
อยู่ห่างรัก พร่ำเพรียก เฝ้าเรียกหา 
สุขหรือเศร้า เคล้ากัน ยากพรรณา 
นี่แหละหนา ปุถุชน คนเดินดิน 
				
 352    3    0