กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความงาม....

วิทย์ ศิริ

   งามกายมองผ่านแล้ว   ลับลา
   งามจิตนั้นซิหนา     ยากแท้
   งามรู้สึกตรึงตา      สูงเด่น
   งามซึ่งกายใจแล้     เลิศล้ำ  จริงเจียว 

   
   งามมนุษย์เกิดขึ้น    ทางใจ
   งามซึ่งธรรมชาติให้   แก่หล้า
   งามฤายั่งยืนได้     หมดจด
   งามสมดุลแห่งฟ้า    ดั่งนี้   ใคร่ครวญ				
 1059    8    0