กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ชิดนักมักจางจาก

ผีขี้เมา

 ชิดใกล้เหมือนห่างเหิน
.........ชิดเกินดูห่างไกล
สองเราไม่เข้าใจ
..........หวังใครรู้ใจเล่า
เงียบเหงาด้วยเปล่าเปลี่ยว
..........ดายเดียวอยู่เปลี่ยวเปล่า
เพื่อนแท้มีแต่เหล้า
..........มีเมาเฝ้าติดตาม
รักเอยเคยฉ่ำชื่น
...........เริงรื่นทุกโมงยาม
กลับกลายเป็นเหยียดหยาม
...........ด้วยความไม่เข้าใจ
ทางใครไม่ยุ่งเกี่ยว
...........ท่องเที่ยวมันเรื่อยไป
เหนื่อยนักยังพักได้
..........ขอให้อย่าใกล้เธอ..... ฯ
  

.				
 327    1    0