กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

กลับเป็นตัวเอง

ลูกเป็ดขี้เหร่

ที่ร้องไห้เพราะอัดอั้น
ไม่ใช่เพราะว่ามันโศกเศร้า
หยิกเล็บกัดเนื้อ เบา-เบา
ให้ยังคงรู้ว่าเรา เคยเป็นใคร
เคยเป็นตัวของตัวเอง
หัวอกนักเลงจำได้ไหม
แล้วนักเลงเสียน้ำตาได้ไง
เคยเข้มแข็งมาได้ ตั้งหลายปี
คืนน้ำตา...ที่คลอเบ้า
ให้ไหลย้อนกลับทางเก่าซะคราวนี้
ฝังความอ่อนไหว ที่ใจเกิดมี
ก่อนที่ความอ่อนแอจะย่ำยี ทำลายใจ
				
 270    11    0