กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

วันใหม่

ยอดหญ้า

    อย่านะอย่าเข้ามา
กลับไปหาคนของเธอ
อย่าทำให้ฉันต้องเพ้อเจ้อ
เหมือนกับเธออีกได้ไหม
    เพราะรู้ว่าฉันใจอ่อน
ชอบเกิดภาพหลอนอย่างไร
ภาพเธอปรากฎที่กลางใจ
กลับไปขอร้องนะคนดี
    ฉันรู้ว่าฉันเองที่ผิด
ที่คิดถลำไปไม่รอรี
ฉันรู้ฉันเองที่เสียที
ยอมให้เธอมีเวลาว่างมากไป
    จบกันเถอะนะวันนี้
วันดีสุขขีปีใหม่
วันที่สองเราเคยเข้าใจ
แต่กลายเป็นวันใหม่อาลัยเธอ				
 288    0    0