กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

อกหักภาคภาษาไทย

สาแก้ว

เมื่อรักแรกแลกใจ..หัวใจยื่น
รักหวานชื่นรื่นรักเป็นหนักหนา
รักหวานใจหวานลิ้มอิ่มทุกครา
อีกหวานตาหวานปากฝากคำพราย
เมื่อรักร้างล้างใจ...หัวใจขื่น
เธอเป็นอื่นปันใจแล้วห่างหาย
ทิ้งเศษรักเศษเดนไม่เสียดาย
แล้วย่างกลายจากไปกับใคร...กัน

				
 695    1    0