กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

"คือรักเธอ" (จริงๆ นะ)

แมงกุ๊ดจี่
สารภาพออกไปหวังให้รู้
ทุกอณู...หทัยฉันมั่นเสมอ
ในรู้สึกประจักษ์คือรักเธอ
จึงเสนอร่วมวาดปรารถนา...


ไม่เคยมีวันใดไม่ "คิดถึง"
มนต์รักตรึงด้วยเล่ห์เสน่หา
รักเท่าใดยังเป็นเช่นนั้นมา
มั่นสัญญาจะไม่ทำช้ำฤดี...


ก็ตระหนักว่าหวงและห่วงใย
พร้อมเข้าใจเคียงข้างไม่ร้างหนี
คอยปลอบโยนด้วยใจจริงสิ่งเธอมี
ทุกครั้งที่อ่อนแอเหลียวแลกัน...


ไม่วันนี้ วันไหน  มอบใจภักดิ์
ผูกสมัคร...ร่วมเรียงได้เคียงฝัน
เพียงผู้เดียวจะปลูกความผูกพัน
เพราะเธอนั้น"คื อ ล ม ห า ย ใ จ"

*บทส่งใจ (ขอยืมติ๊ดนึงนะค่ะพี่แทน  หน่านะ อิอิ)

.....วาเลนไทน์ปีนี้  รู้สึกแปลกในรู้สึก "คิดถึง"
				
 702    10    0