กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รักเราไม่เก่าเลย

โพลารีส

ดอกไม้ที่สวยงาม
เรืองอร่ามแสนสดใส
วันหนึ่งคงหมดไป
ร่วงโรยไกลตามเวลา
     แต่รักของเธอฉัน
ยังคงมั่นอยู่เสมอ
ไม่เก่ายามที่เจอ
เพราะว่าเธอยังรักกัน				
 595    0    0