กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

สดุดีแก้วกวี...ศรีสุนทร

ขุนศรี

เรียบเรียงร้อยถ้อยคำนำภาษา
น้อมบูชาครูกลอนอักษรสาร
บังคมคัญอัญชุลีกวีกานท์
มือประสานกราบกรานแทนมาลี

สุนทรภู่ครูกวีศรีนักปราชญ์
กลอนนิราศรำพึงพันอันโศกศรี
บรรยายเศร้าเหงาทรวงดวงชีวี
มากมายมีบรรยายภาพซาบซึ้งใจ

รำพันรักสลักใจในความฝัน
อัศจรรย์กลัวรักผันหวาดหวั่นไหว
จำใจจากพลัดพรากจากแรมไกล
เนาพงไพรอาลัยรักจักไคลคลา

สุภาษิตคิดสอนใจให้มนุษย์
ประเสริฐสุดไม่เฉไฉให้กังขา
กอรปกรรมดีชีวีสุขทุกเวลา
อักษราเพลินพาคำนำใจคน

แก้วกวี...ศรีโกสินทร์ถิ่นสยาม
เลื่องลือนามเกรียงไกรไปทุกหน
ชื่อเสียงก้องแซ่ซ้องในสากล
ทั่วมณฑลปวงชนสดุดี

ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สถิตสรวง
อวยพรดวงวิญญูอยู่สุขขี
				
 822    0    0