กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รูปลักขณา...

 รูปลักขณาสูงส่งดังหงส์เหินเยื้องย่างเดินหิมวาเวหาหาวแต่ดวงจิตคิดชั่วเกลือกกลั้วคาวเฉกเพชรพราวร่วงตมจมราคีถึงทรลักษณ์พักตราเพียงกาต่ำล้วนรูปชั่วตัวดำคล้ำราศีแต่จิตทรงสิกขาปัญญามียังอาจดีกว่าหงส์เล่นลงโคลนล้วนไตรลักษณ์อนัตตาภควาตรัสรูปจำรัสฤาชั่วล้วนหัวโขนหากจุดไฟหทัยดวงให้ช่วงโชนย่อมพรากโยนทวิลักษณ์จักรมณีย์อนึ่งคบแต่พาลลาญบัณฑิตอาจชีวิตฉิบหายกลายบัดสีไม่ฟังธรรมท่านเอ่ยเผยพาทีย่อมราคีขลาดเขลาเปล่าปัญญาเพียงภพหนึ่งชาติหนึ่งพึงสั้นนักมัวหลงรักเนื้อหนังในมังสาซึ่งทรุดโทรมเสื่อมไปในชราถึงมรณามาดหมายทุกกายมีเพียงเวรกรรมนำพาเมื่ออาสัญเสวยสวรรค์ฤานรกตกเป็นผีจะสายเกินแก้ไขให้กลายดีถึงโศกีไปก็เปล่า				
 1347    3    2