กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คือหัตถาไร้พิภพ..!!

น้ำผึ้งป่า

    แม่คนหนึ่งเก่งเลี้ยง   ลูกโหล
นับสิบคนจนโต          เติบกล้า
ครั้นแม่แก่เฒ่าโซ       งกเงิ่น
ลูกสิบเมินส่ายหน้า       อย่างนี้พันธุ์ไหน				
 208    2    0