กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลม....รำเพยรัก...................

กุมภ์

ใช่แค่ลมรำเพยผ่านแว่วหวานหวิว
หากเป็นลมใจที่ปลิวริ่วริ่วหา
เป็นลมอุ่นสัมผัสได้ไร้กายา
ไร้มายามาสำแดงจำแลงกาย................

รักของผมใช่สายลมจ้องโลมไล้
สัมผัสได้ด้วยใจคุณกรุ่นความหมาย
อย่ากลัวเลยว่าลมนี้จะกลับกลาย
คงความหมายว่า"ลมรัก"ใช่"ลมลวง".................

คือสายลมโลมสำเนียงพัดเพียงพลิ้ว
สายลมปลิวผิวบรรเลงเพลงห่วงหวง
ลมรำเพยรักระบายในแดดวง
คล้ายดั่งช่วงลมหายใจไม่ขาดตอน......................

แล้วรักคุณแท้ใช่ลมรักหรือไม่?
ส่วนตัวฉันนั้นแน่ใจไม่อาจถอน
เป็นลมรักที่พัดใจให้อาวรณ์
หากขาดรอนคงสิ้นใจ....ในสายลม.......................				
 762    12    0