กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

มันไหลมาเอง

ทรายกะทะเล

จะเหลืออะไร คิดในเง่ลบหมด
ใจรันทดอดทนไม่มีเหลือ
เงินแรงกายใจที่เทลงไปนั้น.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    to be continued				
 404    0    0