กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

** สดุดีมหาราชินี **

แก้วประเสริฐ


   **  สดุดีมหาราชินี  **

  ๏... สิบสองสิงหาราชินีนราเศรษฐ์
อัครยุพเรศนรินทรอมรสวรรค์
ปิ่นเกล้าเกศพระภูมีศรีสุวรรณ
ชนม์วารบรรจบครบเลิศเลอ

   ข้าพุทธเจ้าน้อมประณตจรดเกศา
พระชายาฝ่าพระบาทนลาฏเสมอ
ใต้เบื้องยุคลละอองเสด็จท้าวเธอ
ปลื้มบำเรอมหาสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย

   เป็นมิ่งมงคลใฝ่ปองไผทชน
ฉลองเบื้องบนอภิลักขิตศุภสมัย
เวียนครบรอบชนม์วารอันเกริกไกร
มวลชาวไทยแซ่ซ้องก้องแผ่นดิน

   เปี่ยมมิ่งขวัญแห่งภพบรรจบสล้าง
มิอ้างว้างบารมีศรีกระแสสินธุ์
ทรงรากฐานหัตถกรรมนำยุพิน
มอบชาวดินสรรค์แต่งแห่งปัญญา

   ย่างพระบาทเยื้องกรายหลายพื้นที่
สร้างสุขีเหล่าไทยใฝ่ค้นหา
เพื่อปล				
 1742    22    0