กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

. ...พลบพิไล... .

เพียงพลิ้ว

เฝ้าจดจำน้ำใจที่ได้มอบ
ตามระบอบระบบอย่างครบถ้วน
คอยไถ่ถามความทุกข์-สุขทุกกระบวน
ทุกสิ่งล้วนสื่อเยื่อใยมีให้กัน

ได้ประสบคบหาพึ่งอาศัย
คอยห่วงใยยามเดือดร้อนช่วยผ่อนผัน
มีมิตรดีเหมือนมีทรัพย์นับอนันต์
ทุกสิ่งปันประทับใจไม่โรยรา

หอมประทิ่นกลิ่นมิตรภาพอาบอิ่มฝัน
ความผูกพันผ่องผุดคืบรุดหน้า
ประสบจริงสิ่งดีในชีวา
สิ่งล้ำค่าที่มอบ....ขอขอบคุณ

เพียงสิ่งดีที่ใจอยากให้กลับ
โปรดซึมซับไมตรีเอื้อส่งเกื้อหนุน
ขอเติมแรงแบ่งพลังใจไว้เป็นทุน
มอบไออุ่นให้อิงพักพิงใจ

เจ็บซ้ำซ้ำทำกลุ้มรุ่มร้อนลึก
เคยรู้สึกหม่นหมองจนร้องไห้
ขอวันนี้ความกังวลผ่านพ้นไป
เริ่มต้นใหม่ยิ้มแต้มหน้าสุขอาร				
 1029    24    0