กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

สุริยัน

ปติ ตันขุนทด

สุริยันสรรคำอำนวยพร
เป็นอักษรสุนทรีวันปีใหม่
ขอขอบคุณไมตรีมีน้ำใจ
บุญจงได้ส่งจิตสัมฤทธิ์นิพพาน				
 1200    0    0