กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความอดทน

ลุงแทน

***** ความอดทน *****
ตะวันรอนตอนพลบจบทิวา 
ความเหนื่อยล้าลนกายให้ซึมเศร้า 
คำนึงถึงห้วงวันที่ผันเงา 
กี่สิ่งเร้าโรมรุกปลุกวิญญาณ 

ให้เพลี่ยงพล้ำช้ำชอกในกลอกกลิ้ง 
สะกดนิ่งอารมณ์คมประหาร 
กดกรีดใจให้แผลแยกแตกดวงมาลย์ 
คำประจานผสานเสียงเยี่ยงมโหรี 

เก็บกอบงำความหมายในเวลา 
มุ่งสร้างค่าสร้างคนดลศักดิ์ศรี 
ประดิษฐ์งานปั้นดินให้ยินดี 
เป็นรูปลักษณ์ที่มีงามประกาย 

ช่วงวันผ่านค่อยค่อยจารงานชิ้นรัก 
และสลักบรรจงจิตตามคิดหมาย 
ขีดรูปร่างวางแบบแนบลงลาย 
วาดเส้นสายให้สีตามที่ควร 

บ้างชิ้นมีตำหนิรอยริแตก 
ต้องคัดแยกปั้นใหม่ให้ถี่ถ้วน 
ด้วยใจรักเป้าหมายไม่โอดครวญ 
เพื่องานสวยสมส				
 430    1    0