กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ใครไม่รู้

แว่นหนา

     ใครไม่รู้...บอกว่าเกลียดแต่ไม่ใช่
ใครไม่รู้...พอไม่ใกล้ก็หม่นหมอง
ใครไม่รู้...พอเดินผ่านก็แอบมอง
ใครไม่รู้...ติ๊งต๊องเกินบรรยาย
      ใครไม่รู้...เขียนจอหมายก็ยังผิด
ใครไม่รู้...ดัดจริตแกล้งอยู่ได้
ใครไม่รู้...ชอบตามตื๊อไม่รู้ทำไม
ใครไม่รู้...ไม่รู้ใคร...คิดเอาเอง				
 183    0    0