กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

. . . ปลายทางยังห่างไกล . . .

MomMamSan

        . . . . . ปลายทางยังห่างนัก
        . . . . . แค่เริ่มหนักจักท้อถอย
        . . . . . เขาสูงภูผาดอย
        . . . . . มิดั้นด้นมิพ้นทาง

        . . . . . เรียนรู้ความลำบาก
        . . . . . ด้วยพากเพียรจากเบาบาง
        . . . . . ภายหน้าเจอขวากขวาง
        . . . . . ย่อมก้าวผ่านได้ง่ายดาย

        . . . . . ทุกข์สุขมีเผชิญ
        . . . . . มิยากเกินจะฝ่ากราย
        . . . . . หมั่นมุ่งด้วยใจหมาย
        . . . . . ตั้งใจกายให้มั่นคง

     				
 1080    5    0