กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

สัจธรรม ไม่แน่นอน

ลีลาวดีสีชมพู

อันความตาย   ชายนารี   หนีไม่พ้น
จะมีจน        ก็ต้องวาย  ตายเป็นผี
ถึงแสนรัก     ก็ต้องร้าง   ห่างทันที
ไม่วันนี้       ก็วันหน้า   จริงหนาเรา.

มียศศักดิ์      อัครฐาน    ปานบดินทร์
มีที่ดิน        แลสินทรัพย์ นับไม่ไหว
มีอำนาจ       วาสนา     ยิ่งกว่าใคร
รวยแค่ไหน    ใหญ่เหลือล้น ไม่พ้นตาย
 
อันลาภยศ      หาบไป     ไม่ได้แน่
เหลือก็แต่      ต้นทุน      บญกุศล 
ทิ้งสมบัติ       ทั้งหลาย     ให้ปวงชน
ร่างของตน      เขาก็เอา    ไปเผาไฟ

พระองค์ท่าน     ช่วยใคร     มิไ				
 493    2    0