กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

+++ มือถือสากปากถือศีล +++

วฤก


๏ มือถือสากถองสากกรากทำร้าย
เขม้นหมายมุ่งมาดอาฆาตผลาญ
โทสะกลุ้มรุมจิตจนผิดพาล
เหมือนจิตมารโมหันธ์มิบรรเทา
ปากถือศีลผินหน้าเข้าหาวัด
เพื่อรู้ชัดชำระชะจิตเขลา
ไขกลเลศกิเลสกลั้วหลงมัวเมา
ให้สร่างเซาเสื่อมฤทธิ์ด้วยวิชชา
มือถือสากปากถือศีล ทำปลิ้นปล้อน
เร้นเล่ห์ซ่อนประสงค์ผิดใจมิจฉา
สำแดงกลตนนี้มีจรรยา
เพื่อรอท่าทำโทษด้วยโฉดชัง
คำพังเพยเผยนัยเพื่อให้รู้
ควรตรึกดูต่อตาทั้งหน้าหลัง
มือถือสากปากถือศีลยามยินฟัง
ควรระวังระแวงเล่ห์ชนเฉลวง ๚ ๛
				
 1301    14    0