กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

- นิ่ง -

มาแตง

ไม่ได้ร้องไห้ - - - ไม่ได้แปลว่าไม่อ่อนแรง
แต่บางครั้งความกล้าแกร่ง - - - ก็ต้องยืนอยู่บนรอยยิ้มให้ไหว
ไม่ได้เหนี่ยวรั้ง - - - ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไร
แต่บางครั้งเรื่องราวใด ใด - - - ก็ต้องการความเงียบไร้ - - - เพื่อทบทวน
นิ่ง - - - แต่หัวใจยังเคลื่อนไหว
เต้นเป็นจังหวะหม่นไหม้ - - - ใกล้แตกเป็นเสี่ยงส่วน
หากแต่ในวันไร้ค่า - - - ฉันรู้ว่าอะไรควรไม่ควร
ถ้าทำให้เธอสุขใจอย่างครบถ้วน - - - ความปวดร้าวก็ล้วนไม่สำคัญ
ยิ้ม - - - เพราะน้ำตากำลังไหล
นิ่ง - - - เพราะหัวใจกำลังไหวสั่น
จากไปเถอะคนดี - - - หากวันนี้ไม่มีความผูกพัน
สิ้นสุดแล้วทุกความฝัน
เรื่องราวหลังจากนั้น - - - ปล่อยให้เป็นหน				
 231    1    0