กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

อยากบอกเธอว่า...

เจรนัย

     ถึงโลกนี้จะโหดร้าย...
ถึงไร้ดาวที่ปรารถนา...
ถึงไร้ซึ่งกาลเวลา...
ถึงชีวาจะขาดใจ...
     จงศรัทธาในความหวัง...
จงตั้งมั่นและฝันใฝ่...
จงมุ่งสู่ทางแสนไกล...
จงก้าวไปพร้อมพลัง...
     ฉันจะอยู่ข้างเธอแน่...
ฉันจะคอยดูแลอยู่ด้านหลัง...
ฉันจะคอยปกป้องยามที่เธอสู่ภวังค์...
ฉันจะคอยนั่งเฝ้าเธอเวลาไม่มีใคร...
     ได้โปรดเถอะอย่าหยุด...
ได้โปรดเปี่ยมประดุจเป็นแสงที่สดใส...
ได้โปรดบอกฉันเถิดนะทรามวัย...
ได้โปรดมอบหัวใจให้ฉันดูแล...				
 547    0    0