กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความจริงจากใจ

funrun

    คิดถึงยังคงเดิม......
แค่เพิ่มเติมความห่วงใย.....
ถามว่ามากแค่ไหน......
ด้วยรักที่ให้ไป.....
เต็มหัวใจมอบให้เลย.....
ไม่เคยคิดเมินเฉย......
อยากเฉลยซึ่งความใน.....
มอบรักด้วยหัวใจ......
ให้เธอไปนะคนดี......
สุดท้ายไม่หน่ายหนี.......
มอบขีวีนี้ให้เลย.......				
 297    8    0