กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ตะกร้าหัวใจ

อาภาภัส        ตะกร้าหัวใจ
      หิ้วต่องแต่งย่องแย่ง ไปตลาด       กะจะกวาดซื้อหัวใจให้หลากหลาย
      หัวใจแดงแรงร้อนไฟทำลาย        หัวใจตายสีดำคล้ำเบี้ยวคน
      หัวใจนกโผผกร่อนเรื่อยเฉื่อย       หัวใจเปื่อยลิ้นวัวปนสับสน
      หัวใจแพะแกะกบยิ่งวกวน          หัวใจคนงงหนักจักบรรยาย
      หามใจงัวเกลื่อนทั่วคงแต่ฝัน        คืนกลับกันหัวใจงามใครก็หมาย
       การณุกุข่าวย่อมคลี่คลาย           เปลี่ยนแปลงกายกรุณาค่าจึงมี
       ไม้ตาเวทขอบเขตมิสิ้นสุด          กลับหัวหมุดเมตตาไว้ใครจะหน				
 622    8    0