กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ถ้าไร้จุดหมาย

พี่ดอกแก้ว

ทุกคราวที่ลืมตามารู้ตัว 
ความสลัวก็คลายม่านอันหมองหม่น 
เข้าสู่การเดินทางอย่างทุกข์ทน 
คือผู้คนทั่วไปใช้ชีวิต 

ทำภาระหน้าที่ที่คั่งค้าง 
สร้างทุกอย่างให้สมหวังดังลิขิต 
ด้วยแรงกายแรงใจอันน้อยนิด 
แต่หมายสิทธิ์ยิ่งใหญ่ในผลงาน 

คราวที่ล้มจมน้ำตาคราพลั้งพลาด 
ใจแทบขาดคลุ้มคลั่งดั่งประหาร 
ทั้งตีอกชกหัวอย่างร้าวราน 
หาเหตุการณ์บกพร่องต้องเพิ่มพูน 

แต่ละวันผันไปตามใจคิด 
เพราะมีจิตต้องการไม่สิ้นสูญ 
เส้นทางจึงหลายหลากมากเบื้องมูล 
การต่อสู้ทวีคูณเพราะหลายใจ 

ไร้จุดหมายไร้จุดยืนบนผืนหล้า 
จึงหนักหนาเหนื่อยเหน็ดและเข็ดไข้ 
ไม่รู้จักชีวิตคืออะไร 
และสู้กับสิ่งใดในชีวิต 

จ				
 546    10    0