กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

**พระดีดีมีในบ้าน**

กันนาเทวีพระดีดีมีในบ้านขานเรียก "แม่"
พระคุณแผ่ปกปักปองรักษา
ได้เลี้ยงดูส่งเสียบุตรธิดา
อุ้มชูมาด้วยรักสมัครใจ

โอบเอื้อเราอุ่นไอใจเอมอิ่ม
ส่งรอยยิ้มสุขสันต์ไม่หวั่นไหว
รักของแม่แน่แท้ยิ่งกว่าใคร
จะหาใดมาเทียบเปรียบพระคุณ

แม้ผิดพลั้งพลาดไปแม่ไม่ว่า
คือมาตาบุญปลูกลูกนำหนุน
สร้างชีวิตอุทิศให้เป็นทุน
มือละมุนจูงให้เดินเจริญวัย

กราบพระคุณอุ่นเอื้อเมื่อเติบกล้า
ให้มารดาสุขดีมีบ้างไหม
ลูกหลายคนดูแลและห่วงใย
ให้แม่ได้พบธรรมชี้นำทาง

ทำตนให้แม่ประจักษ์สมศักดิ์ศรี
เป็นคนดีก่อรากสู้ถากถาง
ดำรงเกียรติสมกับที่ท่านได้วาง
เป็นตัวอย่างทางดีมีปัญญา

เสียงพระสวดดังแว่วแก้วตาแม่
ทำบุญแผ่				
 813    20    0