กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คำถามที่คาในใจ.........ขอความคิดเห็ฯด้วยค่ะ

ทรายกะทะเล

ความกตัญญู ที่เรามีไว้กับพ่อแม่
ผู้ใหญ่ที่เคยดูแลเรา เอาใจใส่
ถามว่า เราควร ตอบแทนกันอย่างไร?????
โปรด ตอบด้วยไซร้ ความสับสน ตามมา

ด้วยชีวิตมรสุทรุมเร้าเข้าชีวิต
พรหมลิขิตอะไรกันนักหนา
ความด้วยอยากเป็นคนมีเมตตา
แต่ชีวาของตัวเราเอง ต้องร้องเพลงทั้งคราบน้ำตา

คำถามที่คาใจ กับ ทุกสิ่ง
เราไม่เคยหยิ่งที่จะปรารถนา
ไม่อยากเห็นผู้ใหญ่ ที่มี ความกรุณา
กับเราที่ท่านเลี้ยงมา พาให้เราทุกข์ใจ

เราอยากตอบแทนพระคุณของท่าน
ได้โปรด ตอบด้วย ทางสายกลางอยู่ที่ไหน
อยากให้ท่าน ช่วยตอบด้วยใจ
เพราะทุกวันไม่มี กำลังจิต ชีวิตที่เดิน

ด้วยความที่เราต้องทำงานและเลี้ยงดูลูก
ด้วยไม่อยากให้ใครดูถูก ผูก				
 537    2    0