กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

....ภูพาน..

รัถยา



ภูพานคลุมฝนพรำ     คลุมคลึ้มคร่ำ สกลนคร
หนาวจับใจคนจร      จนหนักหน่วงถึงทรวงใน

เสื้อฝ้ายที่เคยฝัน      ฟูเนื้อฝั้นย้อมสีไพร
อุ่นซับแนบเนื้อใส่     แทนอุ่นเมื่อจากมิ่งมา

ร้อยทอเป็นลายแถว    ลายดอกแก้วพวงผกา
ยืนยันภูมิปัญญา       มรดกแห่งแผ่นดิน

พฤกษาอันสูงศักดิ์     อินแปง รักษ์ร้อยใจริน
ปลูกทุกอย่างที่เรากิน  กินทุกอย่างที่เราแปง

แรกหยั่งจากรากหญ้า   ใจสูงพาอันค่าแพง
ร่วมรักและร่วมแรง     หลอมรากเหง้าเป็นลานเงิน

หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น   หลอมลือลั่นความจำเริญ
ภูพาน คือ ภูเพลิน     หลากเผ่าพันธุ์อันอำไพ


อินแปง...พระอ				
 1843    9    0