กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้

มวลภมร** ก่อนเคยหวาน หวานหวาน หวานหว้านหวาน
พอหวานนาน แม้หวาน มิเสื่อมถอย
เพียงแต่หวาน หวานนาน กาลเลื่อนลอย
แม้ยังหวาน พาลกร่อย ด้วยความชิน

**แต่ความหวาน หวานหยด ลดไม่ได้
หากลดไป หวานหาย คลายหมดสิ้น
คนรับหวาน เคยรับหวาน เป็นอาจิณ
โอ้ชีวิน อดหวาน พาลสิ้นใจ

**หากยังต้อง ปรุงหวาน ให้หวานชื่น
ให้กลมกลืน กลมกล่อม ถนอมไว้
ปรับปรุงแต่ง ชีวิต บำรุงใจ
เพิ่มความใหม่ สร้างสรร ให้กันเอง

**ปรับความคิด ชีวิต ให้ใสสด
มีเพิ่มลด แต่แต้ม แจ่มแจ๋วเจ๋ง
ให้สมดุล จุลเจือ ให้ใจเอง
เพื่อบรรเลง เพลงหวาน จานเผื่อกัน

**เมื่อความหวาน ยังต้องหวาน อย่าพาลลด
ต้องหวานสด หวานเพิ่ม ต่อเติมฝัน
อย่าใด้ขาด				
 3053    5    0