กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความจริงจากใจ

Teng_KP

อยากจะบอกความจริงให้เธอรู้
ว่าจะอยู่กับเธอไม่ไปไหน
และจะอยู่กับเธอตลอดไป
จะไม่ไปห่างไกลจากใจเธอ				
 341    1    0