28 ตุลาคม 2545 21:41 น.

ฝันดี..นะ

จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)

เมื่อยามเย็นฉันเห็น  เธอนั่งเหงา
แย่ไม่เบาเมื่อเห็น  เป็นอย่างนี้
อยากบอกให้สบายใจ  ไร้ราคี
หลับฝันดี ให้มีรอยยิ้มมา.............				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
Lovings  จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี) เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
Lovings  จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี) เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
Lovings  จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี) เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
>