8 กันยายน 2545 12:04 น.

สมมุติว่า...รัก

จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)

เคยสมมุติในใจว่าเธอรัก
เคยรู้จักมานานแสนนานแล้ว
เธอเคยชอบฉันตอบเริ่มมีแวว
แท้จริงแล้วคือสมมุติที่สุดเซ็ง...				
7 กันยายน 2545 13:08 น.

ความรักเหมือนผักปลา

จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)

ได้แค่รักไปวันๆ มันไม่ดี
เป็นราคีติดตัวไปทั้งชาติ
อยากเปรียบเปลือยเป็นรักในตลาด
อย่าแบ่งชาติแบ่ง จิตใจเป็นผักปลา				
7 กันยายน 2545 13:00 น.

ฤ รัก ฉันจะเป็นเพียงความฝัน

จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)

รักฉันนั้นเป็นคล้ายที่ปลายฝัน
เกือบถึงวันดับสิ้นบิ่นสลาย
รักที่แท้และจริงเป็นเช่นไร
ฤ รัก คล้ายความฝันกั้นความจริง				
7 กันยายน 2545 12:55 น.

ดอกไม้กับสายธาร

จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)

เธอเป็นถึงดอกไม้บนผืนหญ้า
เปรียบสง่าเป็นหญ้ากับไม้ใหญ่
ฉันเป็นเพียงสายธารที่ห่างใกล
เปรียบไม่ใช่ ดอกหญ้ากับสายธาร				
7 กันยายน 2545 12:49 น.

เวลากับความหวัง

จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)

รอเพียงวันที่เธอจะเผลอรัก
มารู้จักคบหาว่าดีไหม
เด็กรักแท้คอยแลและรอใจ
อยากอยู่ใกล้ทุกวันทุก.......เวลา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
Lovings  จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี) เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
Lovings  จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี) เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
Lovings  จอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี) เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงจอร์จ(กษัตร์แห่งนครกวี)
>