9 ตุลาคม 2552 10:31 น.

เกษียณ

ดอกสารภี

เวลานานผ่านไปใช้ชีวิต
มอบอุทิศราชการงานสนอง
แม้ลำบากไม่บ่นทนสมปอง
จิตผุดผ่องเพื่อธรรมนำชีวี

ยามเกษียณเวียนถึงคำนึงก่อน
รำลึกย้อนครั้งคราทำหน้าที่
มิตรสหายมากหมายหลายเวที
ตามวิถีกฎเกณฑ์เล่นตามเพลง

ทั้งสนุกสุขเศร้าเคล้าคละบ้าง
มีสรรค์สร้างบังเกิดเลิศใฃ่เบ่ง
ภูมิใจยิ่งจริงแท้แน่ใจเอง
มิวังเวงวันหน้ายังพาเพลิน....
ดอกสารภี
				
8 มิถุนายน 2549 23:35 น.

เทิดพระเกียรติ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครอบ 60 ปี

ดอกสารภี

วาระเลิศ ทรงครองราชย์ ชาติชื่นยิ่ง 
ข้าฯชายหญิง ร่วมฉลอง ใจผ่องใส 
หกสิบปี ชุ่มฉ่ำ น้ำพระทัย 
ทรงใส่ใจ ไทยทั่ว หัวแผ่นดิน 

โดยธรรมครอง ก้องประกาศ ชาติประจักษ์ 
พระทรงรัก ทรงห่วง ปวงชนถิ่น 
ทั้งเหนือใต้ ออกตก พสกยิน 
เสด็จสิ้น ทรงเกื้อ เอื้ออุ่นใจ 

แผ่นดินแล้ง ฝนหลวง ร่วงจากฟ้า 
สายธารา แห้งขอด ยอดเขื่อนไข 
น้ำท่วมขัง หลั่งดำริ ริพ้นภัย 
พระคุณใหญ่ ยิ่งล้น ชนยินดี 

พระเมตตา การุณ หนุนเป็นนิจ 
ชุบชีวิต ไทยหวัง ยังสุขี 
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวี 
ปรัชญาดี ดำริ ริเริ่มงาน 

ผองไทยชื่น รื่นรับ นับคำสอน 
ทุกบทตอน ตระหนัก จักสืบสาน 
ใส่เกล้ากอปร ชอบกิจ จิตเบิกบาน 
พระประทาน ประเทือง เรืองปัญญา 

พระเกียรติก้อง ประกาศไกล ไปทั่วโลก 
ความวิโยค โศกไหน ได้ศึกษา 
ปฏิบัติ ชัดผล หนนานา 
พระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ..... 				
15 พฤษภาคม 2546 10:26 น.

วันวิสาขบูชา..วันสันติภาพโลก

ดอกสารภี


วันสำคัญเพ็ญเดือนหกนำยกย่อง
ประกาศก้องทั่วโลกามหาสมัย
วันประสูติตรัสรู้สู่ดับไป
พระยิ่งใหญ่พุทธเจ้าเฝ้าบูชา

*สันติภาพ**สมาธิ*วันริเริ่ม
ยกเพิ่มเติมเสริมตรงคงศึกษา
ประชากรร้อนดับรับธรรมา
การวาจาใจประพฤติยึดนำทาง

ทั่วโลกาพาร่มเย็นเป็นโลกแก้ว
งามวาวแววแถวไหนใสสว่าง
เปี่ยมรอยยิ้มอิ่มใจไร้จืดจาง
ปัญหาส่างสู่สงบเลิกรบรา.....
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖
				
14 พฤษภาคม 2546 15:02 น.

***...กันภัยมหิดล...***

ดอกสารภี

ชื่อกันภัยภัยกันสุขสันต์เกิด
งามดีเลิศกลีบหลั่นเป็นชั้นช่อ
มหิดลกันภัยยิ่งใหญ่พอ
นามเกิดก่อสัญยลักษณ์เชิญทักทาย...				
13 พฤษภาคม 2546 16:07 น.

รักอย่างเดียวเท่านั้น

ดอกสารภี

.....รักถนนหนทางช่างนำสู่
ไปสุดกู่กลางไพรในทั่วถิ่น
งดทิ้งขว้างสร้างกันมั่นใจจินต์
รักหมดสิ้นดินแดนแผ่นผืนงาม
.....รักผู้คนบนถนนจนหรือมั่ง
ทุกข์คงยังมีว่าอย่าได้ถาม
เพียงเมตตาการุณคุ้นจิตงาม
เมืองสยามย่อมสงบพบสุขนาน....				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกสารภี
Lovings  ดอกสารภี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกสารภี
Lovings  ดอกสารภี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกสารภี
Lovings  ดอกสารภี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกสารภี
>