18 มีนาคม 2552 01:11 น.

การปรากฏในปรากฏการณ์ชีวิต

นครา ประไพพงศ์

...เมื่อเริ่มต้น
ความเป็นคนจึงก่อต่อเติมฝัน
หนึ่งการมุ่งหน้าฝ่าฟัน
คือหนึ่งขั้นบันไดในชีวิต

...เรียนรู้
ต่อสู้ความหวังทั้งถูกผิด
สมองที่มีเพื่อคิด
จึงผลิตความฝันอันตระการ

...เข้าใจ
ว่าอะไรคืออะไรครบด้าน
เพ่งมองตรองตริวิจารณ์
ใต้ม่านชีวิตมืดมิดนัก

...เปลี่ยนปรับ
เพื่อยอมรับแก้ไขในหลัก
เปลี่ยนแปลงซึมซาบภาพลักษณ์
จึงประจักษ์ว่านี่ก็ชีวิต

...ลงตัว
รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกผิด
รู้เกณฑ์รู้กรอบความคิด
รู้ทิศรู้ทาง...รู้วางตน

...การปรากฏ
เพื่อเล่นบท...ท่ามเสียงก่น
ทะลุผ่านไม่จำคำคน
สุขล้นปล่อยวางอย่างรู้

...ปรากฏการณ์ชีวิต
ทุกบทมีสิทธิ์ต่อสู้
คว้าไขว่ไต่ฝันพันตู
เพื่ออยู่บนโลกนี้อย่างมีชัย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนครา ประไพพงศ์
>