17 มกราคม 2549 20:00 น.

กายบ่ายด้วยใจไม่เที่ยง

นิติ

จักเที่ยงวันอันยากยุ่ง 
ทั้งรู้ว่าต้องมุ่งไปเบื้องหน้า 
ยังมิตื่นคืนฝันภาพลวงตา 
จึงรีบลาห่าฝันที่ฉันปอง 

สันดานฉันมันตื่นสาย 
ถ้าไม่บ่าย-หายใจไม่คล่อง 
และหน้าตาก็ไม่ชวนมอง 
ใจจะหมอง-ไม่ทำงาน 

แต่ใจฉันมันอรุณรุ่ง 
จักปรุงตื่นไปกล้าหาญ 
ยังมุ่งมั่นสุดวิญญาณ 
กลางกระแสกาลอันยาวไกล 

ฤาตัวฉันมันไม่เที่ยง 
มันเบี่ยง,บ่าย-สายไหว 
เป็นช้าหรือเร็วตามการณ์ไป 
ไม่สนไสใครเขาด่า-ว่า เป็นคำชม 

จึงยิ้มรับสันดาน "สาย" 
ไม่เที่ยงบ่าย ไม่ใช่ผม 
แม้นว่าใครก็ไม่นิยม 
จักขอเที่ยงตรงเช่นลม(หายใจ)ที่ไม่เปลี่ยนทาง ฯ 
				
11 มกราคม 2549 17:58 น.

ดูฟ้าสีอะไร

นิติ

เขาไม่มาตอนฟ้าหม่น... 
ดันชอบคน,คิดถึงตอนฟ้าผ่า 
เรื่องแปลกแบบธรรมดา 
"คน" หรือ "หมา" เห่าเครื่องบิน! 

เขาอยากมาตอนฟ้าใส 
ตอนฉันมีอะไร-พอ(มี)กิน 
ชีวิตเราที่ วิ่น วิ่น 
ก็ได้ยิน,ได้ยลครั้งคราว 

เขาอยากมาก็มา... 
ให้คนบ้าได้เลี้ยงข้าว 
ตักกินอาหาร"คาว" 
บน"ที่"เก่าอันคลุกคลี 

บ้างมา-น้ำตาท่วม 
นัยน์ตาบ่วม-ฉันส้วมที่ 
ปรับทุกข์บำรุง(ซะ)ดิบดี 
พอมั่งมี,เธอก็ลา 

(ใช่)เขาไม่มาตอนฟ้าหม่น 
ใครบางคนมันก่นซ่า 
มันเยาะเย้ยเทวดา 
โธ่..ไอ้บ้า-ไม่เห็นใจ 

ฉันไม่ได้ไปไหน-มาไหน 
ฟ้าสีอะไรยังใบ้ ใบ้ 
อยู่ไป-อย่างเป็นไป 
"ชีวิตใคร"ได้ไป-มา ฯ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิติ
>