18 มกราคม 2545 21:36 น.

กลับมา

น้ำค้าง

ไม่ได้ห่างหายไปไหน
เพียงแค่หลบไปตั้งหลักพักฝัน
น้ำค้างหยดน้อยรอคอยวัน
จะกลับมาพบกันอีกที

 กลับมาคราวนี้ดูอบอุ่น
หอมกรุ่นกลิ่นกลอนเต็มเนื้อที่
คิดถึง  คิดถึง เพื่อนทุกคนที่มี
     ไม่ว่าที่นี่หรือที่ใด

  กลับมาไม่ได้มามือเปล่า
หอบเอากลอนเปล่าใส ใส
ไม่เพราะ  ไม่หวาน แต่จริงใจ
เพราะตั้งและมั่นในใจจริง

   มอบให้ทุกคนที่นี่
ให้รู้ว่า คิดถึง ทุกนาทีที่ห่างหาย
คิดถึงบ้านเก่าหลังนี้ที่เคยเอนกาย
ร่ายกลอนมากมายเมื่อนานเนาว์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้ำค้าง
Lovings  น้ำค้าง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้ำค้าง
Lovings  น้ำค้าง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้ำค้าง
Lovings  น้ำค้าง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงน้ำค้าง
>