27 ธันวาคม 2552 20:07 น.

ปีเก่า/ปีใหม่

บนข.

ปีเก่าเคยประมาทขาดสติ			
ปีใหม่ริสติสร้างมิร้างหาย
ปีเก่าเคยเกียจคร้านสำราญกาย		
ปีใหม่หมายมุ่งพิชิตทุกกิจการ

ปีเก่าเคยใจร้อนสะท้อนโทษ		
ปีใหม่โปรดใจเย็นเว้นพลุ่งพล่าน
ปีเก่าเคยปากเปราะชอบเราะราน	
ปีใหม่หวานพาทีวจีตน

ปีเก่าเคยคดโกงสารพัด			
ปีใหม่งัดสุจริตสัมฤทธิ์ผล
ปีเก่าเคยเกลียดชังฝังกมล			
ปีใหม่ยลความรักพิทักษ์มาน

ปีเก่าเคยฝังจิตริษยา			
ปีใหม่มาเปลี่ยนจิตคิดประสาน
ปีเก่าเคยอ่อนแอพ่ายแพ้มาร		
ปีใหม่หาญเข้มแข็งแกร่งกระมล

ปีเก่าเคยฉิบหายอบายมุข			
ปีใหม่ลุกเลิกเล่นให้เป็นผล
ปีเก่าเคยสนุกเที่ยวซุกซน			
ปีใหม่ค้นอยู่บ้านสำราญกาย

ปีเก่าเคยบ้าหวยรวยทางลัด		
ปีใหม่จัดทำงานการค้าขาย
ปีเก่าเคยศีลธรรมมิกล้ำกราย		
ปีใหม่หมายศีลธรรมชี้นำทาง

ปีเก่าเคยแตกแยกมาแทรกซ้อน		
ปีใหม่ย้อนสามัคคีมิมีสร่าง
ปีเก่าเคยละโมบโลภมิวาง			
ปีใหม่สร้างแบ่งปันหมั่นเพียงพอ

ปีเก่าเคยหูเบาเชื่อเขาง่าย			
ปีใหม่หมายพินิจคิดก่อนหนอ		
ปีเก่าเคยชอกช้ำน้ำตาคลอ			
ปีใหม่ขอโชคดี....ทวีเทอญ...				
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบนข.
Lovings  บนข. เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบนข.
>