บล็อก - ตามใจคนเขียน

เชิญร่วมงานอ่านฟังบทกวี LIVE POETRY ครั้งที่ 4 “ดอกไม้บานในเดือนตุลา”

เชิญร่วมงานอ่านฟังบทกวี  LIVE POETRY  ครั้งที่ 4 “ดอกไม้บานในเดือนตุลา”
สถานที่ : ห้องสมุดแสงอรุณ  ถนนสาธรซอย 10 
วัน เวลา : เสาร์ 25 ต.ค. 2551 เริ่ม 16.00 – 20.00 น.(สี่โมงเย็น-สองทุ่ม)

หมายเหตุ > การอ่านบทกวีเปิดเสรีให้ทุกท่านที่มีความประสงค์ในการที่จะอ่านบทกวี 
ไม่ว่าท่านจะเป็นกวีหรือไม่เป็นกวี ท่านอาจอ่านบทกวีของตนเอง หรือบทกวีของคนอื่น
ที่ชื่นชอบ  โดยแจ้งความประสงค์จะอ่านบทกวีที่จุดลงทะเบียนเข้างาน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่   http://www.thaipoetsociety.com				
 27    0    0    
>