บล็อก - ตามใจคนเขียน

วิถีชาวนา ฉบับ ดีเอสพีอินโนเวชั่น กรุ๊ป

ณ กระท่อมซอมซ่อพอหลบหนาว
กลางทุ่งข้าวชาวนาคืนฟ้าใส
เอาความสุขทุกข์ล้าชาวนาไทย
มาแก้ไขให้สว่างสร้างชีวิน

แต่ก่อนเก่าเนานานบ้านอุ่นสุข
นิราศทุกข์เหินห่างร้างหนี้สิน
ทั้งข้าวปลาอาหารการอยู่กิน
มีทั่วถิ่นท้องนาป่าพฤกษ์ไพร

หลายปีผ่านงานพัฒนาก้าวมาถึง
ปานประหนึ่งชาวนาจะหน้าใส
จากนาปีหนีมานาปรังไป
ทุ่งนาไหนไม่ว่างเหมือนอย่างเคย


ในสองปีทำนาถึงห้าหน
ต้องฝึกฝนทนฝืนมิยืนเฉย
นั่นเคมีนี่ปุ๋ยลุยกันเลย
หวังสบายรวยร่ำจากทำนา


เหมือนยิ่งทำซ้ำซากยิ่งยากแค้น
ได้หนี้แทนแสนระกำช้ำหนักหนา
เคยเก็บผักดักหนูหาปูปลา
เพียงเพราะยาเคมีหนีสูญพันธุ์

คนทำนาหน้าหมองต้องซื้อข้าว
คือเรื่องราวชา				
 1938    0    0    
>