บล็อก

มาตรา112 กับเลขปฏิทินมายา 2012 วันสิ้นโลก

ปฏิทินมายาบอก 211212 คือ วันที่21 เดือนธันวาคม ปี2012(พศ.2556)
เป็นวันสิ้นโลก....ด้วยเหตุอันใดไม่รู้
...มานึกๆดูก็แปลกๆเกี่ยวกับตัวเลข  12นี้ ดูพิกลๆอยู่
...กล่าวคือ มีกลุ่มคนที่เป็นนักวิชาการ...แสดงความเห็นว่า กฏกติกาของสังคม ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานมีโจทย์ มีจำเลย....
...ดังนั้นมาตรากฏหมายอาญาเกี่ยวกับราชวงศ์ จึงสมควรให้"ตัวแทน
"เช่น สำนักพระราชวังเป็นคนรับเรื่องและชงเรื่องลงโทษ....
...แต่มิใช่ให้ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายการเมือง...มาใช้เป็นเครื่องมือ กำจัดคู่แข่งหรือศัตรู...ซึ่งจะทำให้ราชวงศ์มัวหมองได้....เพราะอ้างความจงรักภักดีเป็นเกราะป้องกันตัว...
....ทางฝ่ายคู่แข่ง...ของรัฐบาลเพื่อไทย...คือ				
 1104    1    0    
>