บล็อก

ช่วยหน่อย+++

ช่วยแต่งกลอนหัวข้อ "สุขร่มเย็นทั่วหล้า  ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" หน่อยค่า  ถ้าเห็นใจ 6 บท นะคะ ช่วยหน่อยน้า จนปัญญาจริงๆ				
 818    0    0