บล็อก

คนแบบไหนที่ดูยังไงก็ไม่เบื่อ

อยากรู้จังว่าคนแบบไหนกันนะ   ที่ดูเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเบื่อ   ยิ่งดูยิ่งรู้สึกดี
สำหรับเราคิดว่าคนที่เฮฮาดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ  เพราะมีเรื่องให้ฮาตลอด				
 652    3    0    
>