บล็อก

คุณว่าพรรคการเมืองใดไม่คอรัปชั่น

ปชต.ในไทย อุบัติมาแล้ว76ปี
คุณว่ามีพรรคการเมืองใดบ้างที่ได้จุติ
เหตุเพราะเป็นสังคมของผลประโยชน์ การจัดตั้งต้องใช้ทุน เพราะเป็นระบบอุปถัมภ์
ดังนั้นทุกพรรคการเมืองจึงต้องคอรัปชั่น เพื่อหล่อเลี้ยงสถานะภาพของตนเองให้อยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นนอมินีของพรรคทหาร พรรคพ่อค้านายทุน พรรคขุนนางฯลฯ
ดังนั้น ฝ่ายอำมาตยาธิปไตยจึงสร้างภาพลวงตามอมเมาผู้โง่เขลาว่าตัวเองอยู่ฝ่ายธรรมะ ไม่โกงไม่กิน เพียงตดให้หมาหอมเท่านั้น ผู้คนผู้โง่งมก็สรรเสริญเยินยอแล้วอย่างไม่ลืมหูลืมตา
รายงานล่าสุดแต่หลายปีมาแล้วของสำนักงาน กพ.ระบุกระทรวง กรม ที่คอรัปชั่นมากที่สุด 10 อันดับ ย่อมแน่นอนว่า ใครๆก็คิดว่าตำรวจ แต่โทษที ตำรวจติดอันดั				
 728    7    0    
>