บล็อก

ผิดไหม

บรรทัดฐานไหนล่ะ ที่ถูกต้องที่สุด..............
  ฉันเปล่า ที่จะเปลี่ยนแปลงเธอ
  ฉันเปล่า ที่จะผลักดันเขาออกห่าง
  ฉันเปล่า ที่จะเปลี่ยนสถานภาพตัวเองต่อเธอ
  ฉันเปล่า ฉันไม่ได้ตั้งใจ
  
  การที่จะรักใครสักคน .... หากไม่ได้เกิดขึ้นใน เวลา ที่ถูกที่ควรแล้วล่ะก็ นั่นน่ะ ผิดมาก น่ารังเกียจ ถึงเพียงนั้นเชียวหรือ				
 686    0    0