บล็อก

เชื่อหรือไม่ว่าในดลกนี้มีคนอยู่เพียง9หมายเลขเท่านั้น!!!!

คุณ เชื่อหรือไม่ว่า คนเราไม่ว่าจะหญิงจะชายต่างมีหมายเลขประจำตัวกัน
9หมายเลขเท่านั้น...และหมายเลขนั่นจะบางบอกว่าคุณเป็นอย่างไรเด่นเรื่องไหน เรื่องของความรัก อาชีพ และเนื้อคู่แลอีกมากมาย

แล้วตัวคุณละเป็นคนสไตล์ไหน? หมายเลขใด มาดูกัน .... เลยดีกว่า

ชายหรือหญิงที่อยู่หมาย1 ได้แก ชายหรือหญิงที่เกิดในวันที่ 1,
10,19และ28ของทุกๆๆเดือน

เลข1 เป็นตัวเลขแห่งดวงอาทิตย์ ผู้ชาย และผู้นำ หญิงหรือชายหมายเลข1 ขึงเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไฟฝัน และพลังงานที่มีใช้ไม่รู้จบ เป็นตนซื้อสัตย์ รักษาสัญญา และวาจายิ่งชีพ

เกียริติยศและศักดิ์ศรีทำให้ชายหรือหญิงหมายเลขนี้
"อิ่ม" มากกว่าอา				
 839    1    0    
>