บล็อก

กลางฝน...ฯลฯ

[img]http://i12.tinypic.com/4r9vfgg.gif[/img]


ในร่องแล้งหล่มทรายสายน้ำเซาะ
พาดผ่านป่าละเมาะเลาะนาข้าว
แห้งขอดตลอดย่านมานานยาว
ล้อแดดผ่าวอายร้อนปลิวว่อนลม

ในแปลงนาแถวต่อตอซังข้าว
รับน้ำค้างเยือกหนาวแสงดาวห่ม
รับเพลิงแดดแผดผลาญมานานนม
ก่อนจ่อมจมล้มลงกลางผงทราย

ในฟ้ากว้าง เมฆลอย จันทร์คล้อยเคลื่อน
แล้วค่อยเลือนแสงพร่างก่อนจางหาย
ทิวาวารเปลี่ยนผันแทนจันทร์พราย
ว่าวสีแดงสะบัดส่ายแทรกสายลม

ในฤดูกาลเปลี่ยนวนเวียนทัก
ในแหล่งดินแหล่งหลักแหล่งสะสม
เปลี่ยนสีน้ำสีฟ้าแรงอารมณ์
เปลี่ยนทั้งคมไหน่หนามตามริมทาง

เมื่อหล่มทรายชุ่มชื้นดังตื่นตา
น้ำจากฟ้าหยาดเยือนมาเตือนร่าง
น้ำจากไพ				
 707    0    0