บล็อก

ทำอย่างไรถึงได้แฟนสวย

คนสวยมักจะทำให้ผู้ชายหัวใจปั่นป่วน เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เธอคนคนนั้นมาสนใจเรา  เธอต้องการอะไร   เธอชอบอะไร แล้วหน้าโบราณๆ แบบเราเธอจะชอบหรือเปล่า  ใครรู้วิธีช่วยบอกหน่อย  นะครับ				
 1641    2    0    
>