28 พฤศจิกายน 2547 12:08 น.

ครวญ...คิด

ประภัสสุทธ


                        อาทิตย์เลื่อนเคลื่อนคล้อยค่อยๆดับ

               หมู่เมฆน้อยลอยลับทับขอบฟ้า

               ดาราเด่นประดับจับนภา

               สายลมหนาวแผ่วมาพาหนาวใจ

                       นอนหนุนเมฆนับดาวบนท้องฟ้า

               กอดจันทราให้คลายเหน็บจากความหนาว

               มีสายหมอกปกคลุมเป็นบางคราว

               หิ่งห้อยน้อยพรั่งพราวให้อุ่นไอ

                       วังเวงกับความเหงายามค่ำคืน

               เสียงบรรเลงเคลงคลื้นจากป่าเขา

               พอให้ใจได้ผ่อนคลายความหนาวเศร้า

               กรุ่นราตรีคุ้งเคล้าโชยกลิ่นกาล

                       เพลินสงบความสงัดในราตรี

               ทุกวิถีย่างไปสู่จุดหมาย

               สุขคืนค่ำทุกข์ค่ำคืนมิผ่อนคลาย

               คำนึงหมายล้วนสิ่งดีคตินำ				
27 พฤศจิกายน 2547 12:48 น.

รัก

ประภัสสุทธ

                       เคยพูกพันเคยรักเคยห่วงใย

                ถึงตัวไกลแต่ชิดใกล้ด้วยใจรัก

                อบอุ่นยามแม้คุยกันผ่านโทรศัพท์

                สุดที่รัก...บัดนี้เธอบอกลา
                       
                       อยากหักห้ามน้ำตาไม่ให้ไหล

                 หักห้ามใจจากเธอ..ณบัดนี้

                 ค่ำคืนย่ำเงียบเหงาเศร้าสิ้นดี

                 ยินเสียงเธอผ่านราตรี...จากไปไกล

                       จากนี้ไปจะอยู่อย่างไรได้

                 จดจำเธอไม่คลายจากใจนี้

                  โอ้ความรักมีทั้งสุขเศร้าฤดี

                  จะรักเธอผู้แสนดีนี้...ชั่วนิรันดร์				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>