21 มิถุนายน 2547 13:01 น.

ความจริงคืออะไร

ประภัสสุทธ


         : หากถามว่าความรักคืออะไรคุณจะตอบได้หรือไม่       

         : หากถามว่าการคิดแบบปรัชญาคือสิ่งที่คุณถนัดใช่ไหม

         : หากถามว่าในชีวิตนี้คุณเคยรักใครแล้วหรือยัง

         : นั้นเป็นคำตอบของข้อสงสัยทั้งหมด
       การนั่งนิ่งอยู่คนเดียวคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการใช้ความคิดอย่างมาก

       เพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่า คุณ ขณะนี้เป็นผู้ใช้ความคิดอย่างมาก				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>