20 สิงหาคม 2547 12:48 น.

ฝันจงฝัน

ประภัสสุทธ

                       สายลมเย็นแผ่วเบาพัดพาผ่าน

                กาลเวลาอันแสนนานเพิ่งมาถึง

                จากวันนี้สู่วันวานยังตราตรึง

                ยังรอคอยและคนึงอยู่เรื่อยมา

                       อยากเป็นนกเที่ยวโบยบินอยู่ฟากฟ้า

                เป็นดั่งปลาที่ว่ายแหวกในสายน้ำ

                เป็นพายุที่พัดโหมกระหน่ำนาน

                เป็นดอกจานที่โรยร่วงลงสู่ดิน

                        อยากจะมีชีวิตที่ฝันไฝ่

                 จึงเริ่มทำวันใหม่ให้มาถึง

                 หอบความยากลำเค็ญมิคำนึง

                 แม้ซาบซึ้งความเจ็บปวดมิเอ่ยคำ

                        สู่วันที่ชื่นชมและยินดี

                 จดจำห้วงวินาทีที่สุขสันต์

                  สำนึกในความมานะสู้บากบั่น

                  ฝันจงฝันและทำให้เป็นจริง				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>