11 พฤศจิกายน 2548 14:16 น.

คุ้นเคย.

ประภัสสุทธ

อุ่นหนาวห่มไผ่ผิงเทียน

ทางเท้าโล่งเตียนดินหนา

พลุกพล่านเวียนไปวนมา

เพื่อพบสบตาคุยกัน


กระดานเปื้อนยิ้มเขียนขีด

อักษรสีซีดตัวหนา

คือสื่อส่งผ่านสายตา

คนึงคิดหาผ่านใจ


ถอดเสื้อเตะบอลคลุกฝุ่น

ลูกกลมหมุนหมุนกลิ้งช้า

แย่งบอลตกหลุมเฮฮา

ค่ำลงร่ำ - ุ ราจากไป				
2 พฤศจิกายน 2548 14:51 น.

ไฮด์ปาร์ก

ประภัสสุทธ

ข้าเดินเมื่อเจ้าบอกเดิน

ทำการล่วงเกินเมินหมาง

กายข้าพราวร้อนนอนขว้าง

ใจร่วงหล่นทางหว่างเดิน				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>