8 กุมภาพันธ์ 2548 04:19 น.

ทุกวันแห่งรัก

ประภัสสุทธ             ไอน้ำเกิดฝ้าลบเลือน

             หน้าร้อนเริ่มเยือนหน้าหนาว

             เหมันต์ส่งท้ายสิ้นคราว

             ธารน้ำพริบพราวรอกรัว             ยังสิ่งซาบซึ้งซึ่งสุข

             กลบเกลื่อนซึ่งทุกข์สะซาง

             ตระเตรียมความรักใส่วาง

             ปลูกลงกระถางหัวใจ


             
             เทศกาลปลูกต้นความรัก

             ใส่ปุ๋ยเก็บกักดอกผล

             รดน้ำมั่นเพียรอดทน

             แม้แดดลมฝนท้าทาย             วาเลน-ไทน์นี้สื่อถึง

             รู้รักแล้วจึงรักษ์ไว้

             หากเลิกลารักสิ้นไป

             ระลึกตรึกไตร่ใยดี             จงสร้างความรักให้มั่น

             ใช่เพียงวาเลน-ไทน์นี้

             หากแต่ควรทำทั้งปี

             เพื่อสุขมั่งมีแก่ใจ				
5 กุมภาพันธ์ 2548 22:47 น.

แด่...ผู้ประสบภัย (re write)

ประภัสสุทธ

ฟังเสียงรู้เพียงสิ้นหวัง

                        บอกกล่าวภวังค์พบเห็น

                        ครั้งเคยผ่านเคราะห์รำเค็ญ

                        รอดเว้นความตายวายวาง

                                       

                        ยินเสียงคลื่นซัดขอบฝั่ง

                        โถมทั่งประทะหายสิ้น

                        สิ้นเสียงสงบพบยิน

                        กองทุกข์..กรุ่นกลิ่น..โศกา

    
                         
                        ต่างเหลือเหลือต่างร่างกาย

                        เกลื่อนศพคนตายนับหลาย

                        บ้านเคยอาศัยวอดวาย

                        ร่ำไห้..ใจหาย..อาดูร

                        

                        ดวงใจไหลหลั่งล้นมา

                        ซับหยาดน้ำตาหลั่งไหล

                        โถมยิ่งคลื่นใหญ่นำภัย

                        ร่วมรัก..อาลัย..อาวรณ์				
5 กุมภาพันธ์ 2548 22:32 น.

สัญญาชาวนา (re write)

ประภัสสุทธ


                    ตัวกูชาวนาอดยากคนหนึ่ง

                    กินข้าวเหนียวนึ่งนานมามานาน

                    ถึงยามทำนาเกี่ยวข้าวลงลาน

                    กูแค่คนงานรับจ้างเขากิน 


                    เขามาสัญญาขอร้องวิงวอน

                     สบายแน่นอนหากเลือกพวกเขา

                     มาจนป่านนี้ป่านนี้สิ้นเงา

                     กลายเป็นคนเขลาเพราะเราชาวนา


                     ผ่านมาช้านานผ่านวันผ่านไป

                     รอคอยวันไหนเขาจะมาหา

                     ชีวิตรับจ้างเรื่อยไป..เรื่อยมา

                     หวังเพียงสัญญาพวกเขาอาจลืม..


                     มันไปได้ดีลืมกูข้างหลัง

                     ครั้งเคยรับฟังฝากฝั่งปัญหา

                     คือวัวลืมตีนมันผิดดอกหนา

                     กูนี่ ชาวนา แช่งด่า แช่งมึง....

  
                   

                   ... ตื่นเช้าเดินดุ่มมุ่งสู่ชายป่า

                     ออกเก็บหาหญ้าหาแหย้ขุดหนู

                     ตกเย็นพลบค่ำหิ้วของพรั่งพรู

                     ซ้ำซากเป็นอยู่ตราบสิ้นหายใจ.... ..				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>