20 มีนาคม 2548 00:34 น.

แวะเวียน

ประภัสสุทธ

                  หายห่างหน้านานนาน

                  อุปสรรคเยี่ยมยามยลหนี

                  ครั้นคณึงครึงคิดจิตมี

                  หวลหากลอนดี ลง-ลง                  ผ่านวันคุ้นเคยเก่าเก่า

                  เทียวลงกลอนเศร้า-สุขศรี

                  ล้วนกลอนปรัชญา-ชีวี

                  เทียวนี้เพลาบั่นทอน


                  
                  คอยหาเวลาวันว่าง

                  ปลีกงานจึ่งแวะเวียนหนี

                  เปิดกลอนโพเอ็มสักที

                  ท่องโลกกวีนานนาน				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>