26 พฤษภาคม 2548 05:35 น.

รักหนอ..

ประภัสสุทธ

รักคนที่รักเราดีกว่าเศร้าเพราะรักเขา

              ทำดีเพราะรักเขาแต่ทำร้ายคนเขารัก

              เป็นทุกข์เป็รห่วงเขากับตัวเรานั้นเมินนัก

              ยิ่งคิดก็ยิ่งรักฟุ้งซ่านหนักเพราะ"รัก"เรา

               

              บอกเขาว่าเรารักและบอก"รัก"ถึง"รัก"เขา

              บอกเราให้เข้าใจว่า"ยังไง"ถึง"รัก"เรา

              ให้รู้และทำใจถึงความในแก่ตัว"เขา"

               จะได้เริ่มต้นใหม่เป็นตัวเขาและตัวเรา..				
19 พฤษภาคม 2548 14:06 น.

คติ..เตือน

ประภัสสุทธ

คติเพียงปุยนุ่นที่จางหาย

                 มีเรื่องร้ายถูกลมพัดกลับห้วน

                 ล่องมาตามสายลมปลิวเย้ายวน
                 
                 ครั้นเปียกน้ำหล่นล่วงลงทันที


                  
                 มีคติเหมือนเครื่องเตือนระวังใจ

                 ระลึกไว้ในยามคับขันหนี

                 หากเลอะเลือนหลงสติสมประดี

                 ก็ไม่มีทีท่าว่าจะคลาย...				
9 พฤษภาคม 2548 22:39 น.

กาลแห่ง..ศกใหม่

ประภัสสุทธ

ฟ้าพึมพร่ำตั้งเคล้าใกล้จะตก
        
                 การเรียนรู้เปิดศกเข้าเจียนจวน

                 กลิ่นยอป่ารวยรินหอมอบอวล

                 แมงตัวน้อยโหยหวนประสบการณ์

        

                 ใต้ร่มไม้แห่งนี้ยินดีรับ

                 ทั้งหยดฝนหล่นจับตามใบกิ่ง

                 อีกแมงน้อยได้ดูดซับคอยพักพิง

                 คือ "บ้านใหญ่" และ "บางสิ่ง" ที่เฝ้ารอ..				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>