3 ธันวาคม 2551 12:26 น.

กระท่อมเด็กหญิง..ภาคหนึ่ง

ประภัสสุทธ

ลมหนาวกำลังมา
ปลิวแผ่นฟ้าสีฟ้า
พลัดตกที่ชายป่า
ข้างกระท่อมหญ้าเด็กหญิง

หนูน้อยกระชับผ้า
สุมฟืนป่าเอามือผิง
ค่ำคืนเงียบสงบนิ่ง
ไม้เอนกิ่งอุ้มน้ำค้าง

ยายคลี่ผ้าห่มคลุม
หุ้มเด็กหญิงกอดกุมร่าง
ไม่นานฟ้าก็สาง
พ่อไกลห่างคงกลับมา

ขอบฟ้าเริ่มสว่าง
มองเห็นทางถนัดตา
กอหญ้ายังแตกหญ้า
ยืนเย้ยฟ้าไร้รอยเหยียบ				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>