5 กุมภาพันธ์ 2551 13:02 น.

ภูเวียง..

ประภัสสุทธ

จะนอนคืนค้างค่ำ            เมื่อตาวันต่ำที่ป่าเขียว
มีหมอนกับเสื่อผืนเดียว       กับใบไม้เหี่ยวเกลื่อนดิน
นอนฟังเสียงกรอบแกรบ      กับเสียงแหบจิ้งหรีดใต้หิน
น้ำค้างหยดยังได้ยิน          ปล่อยว่างทั้งสิ้นทุกสิ่ง
ทบทวนความอยากและทางเดิน อันใดหนักเกินก็ขว้างทิ้ง
ค้นหาตัวตนที่แท้จริง         เอาป่าอิงพิงพักใจ
อ้อยอิ่งเหมือนแดดสาย        ตื่นสบายใต้ฟ้าใส
เริ่มต้นกับวันใหม่           เป็นอีกใครอีกคน
เมื่อตาวันต่ำที่สันภู           จะกลับสู่ความสับสน
หากเดือนหงายในเมืองคนจน  จะมาหลุดพ้นที่ภูเวียง				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>