19 เมษายน 2551 11:37 น.

ในความเงียบงัน.

ประภัสสุทธ

เงียบเงียบเหงาเหงามองไม่เห็น
ห้วงยามย่ำเย็นก็ลมพัด
ควันเคว้งพ่นพวยปลิวสะบัด
จากมวนเครื่องสลัดอารมณ์
เทียวนั่งเทียวเดินกระทั่งนอน
บุหรี่ขี้ตะกอนทิ้งมวนกลม
ก้นแล้วก้นเล่าที่ถูกถม
เพื่อกลบอารมณ์กระจัดกระจาย
ใช่เพียงสำนึกที่วิ่งพล่าน
ยังจิตวิญญาณที่เคยหาย
คืนกลับชั่วมวนบุหรี่ปลาย
ก็กลับก็กลายเมื่อมอดมวน
เพียงความเคลื่อนไหวของห้วงยาม
คลี่คลายคุกคามอย่างทั่วถ้วน
ค้นหาจิตวิญญาณทุกทุกมวน
เงียบนี้เมื่อลมหวนคงต่างไป..				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>