8 กรกฎาคม 2551 13:56 น.

ว่างเปล่า..

ประภัสสุทธ

จากนุ่งเสื้อขาวกลายเป็นสี

สี่ปีเฝ้าค้นหาไร้จุดหมาย

คำตอบที่พบยังวุ่นวาย

ตัวตนยิ่งแห้งหายลงห่าเหว				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>