28 สิงหาคม 2551 19:32 น.

เด็กเขียนกลอน..

ประภัสสุทธ

ฉันเป็นเด็กเก็บกลอน
นั่งนั่งนอนนอนอยู่ข้างถนน
เสื้อขาดฐานะอับจน
แต่มีสุขล้นเพราะฉันรวยกลอน

ฉันไม่ใช่ขอทาน
แต่ไม่มีบ้านมีเพียงคำสอน
แค่มองทุกอย่างเป็นกลอน
คิดเป็นอักษรบรรจงร้อยเรียง

ฉันมีดาวเต็มฟ้า
แหงนมองเต็มตายามดึกไร้เสียง
มีเพียงแค่แสงตะเกียง
ส่องคลอเคล้าเคียงกระดาษปากกา.				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>