6 กันยายน 2551 08:57 น.

ลูกหลานดวงตะวัน และลูกหลานโลก

ประภัสสุทธ

ลูกหลานดวงตะวัน.

จันทร์แรมสว่างโร่ลอยกลางฟ้า
ร่อนล่องล่วงเวลาไม่หล่นร่วง
นับกัปป์กี่ล้านกัลป์ยังลอยดวง
เด่นฟ้าใดทั้งปวงดวงดารา......

ลูกหลานโลก.

ชาติเชื้อกำเนิด
ต่างเกิดแผกฐานแปลกถิ่น
ทั่วแคว้นด้าวแดนแผ่นดิน
ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นคน............				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>