22 พฤษภาคม 2552 11:21 น.

ผู้จากไป..(Rewrite)

ประภัสสุทธ

สายลมสงบร่างลงพลิ้วไหว
ไอแดดหยุดหายใจไร้แผดเผา
สายธารสงบนิ่งสิ้นแสงเงา
หัวใจรัวแผ่วเบาระริกลง

สุดเสียงสั่นสะท้านสะอื้นไห้
แห้งเหือดตรงหัวใจแหลกเป็นผง
หยด หยดน้ำตารินหลั่งไหลลง
ทรุดกายแนบหน้าตรงที่ศพนอน

จากนี้คงเหลือเพียงภาพเก่าเก่า
ความทุกข์และโศกเศร้าซุกใต้หมอน
คงเหลือเป็นเรื่องราวตกตะกอน
หลบซ่อนในซอกหลืบความทรงจำ..				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>