9 พฤศจิกายน 2555 11:27 น.

เกี่ยวข้าว..ไม่เกี่ยวรัก (ยุคใหม่)

ประภัสสุทธ

๏ ฉุนเฉี่ยว แล่นเลี้ยวเกี่ยวผ่าน		  เสียงเครื่องขับขาน
รุกราน ประหารท้องทุ่ง

๏ พ่นพล่าน กระไอไหลพุ่ง		       ปล่อยควันถลุง
ถลัน เก็บเกี่ยวกอข้าว	

๏ ตอฟาง ถูกถางรานร้าว			       ไม่มีแม่สาว
ให้บ่าว ทำปี่ตอซัง

๏ บ่มี เพลงกล่อมกำลัง			         หนุ่มสาวคับคั่ง
ลงแขก แทรกเกี่ยวบ่มี

๏ มีแต่ เครื่องจักรแรงดี			        ทั้งเกี่ยวทั้งสี
กระฉับ กระชับเวลา

๏ ร้อนแรง ต้องเครื่องยันม่า		      อีกคูโบต้า
สง่า ตระหง่านลานทุ่ง

๏ รับ-รอง ข้าวใส่กระบุง			         ตวงตักใส่ถุง
หมายมุ่ง พยุงขึ้นฉาง

๏ ลานทุ่ง เหลือเพียงเสี่ยงฟาง		    กับหญ้าตอห่าง
อ้างว้าง ค้างแรมแซมดาว

๏ ทำนา ยุครถเกี่ยวข้าว 		        	หนุ่มสาวรานร้าว
กี่เคราะห์ กี่คราวกลับคืน				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>