8 พฤษภาคม 2555 12:51 น.

ฟ้าดิน "ส่งสาร"

ประภัสสุทธ

ลมฝนโบกสะบัดอย่างบ้าคลั่ง
ผู้คนแก่งแย่งกันระห่ำกว่า
โลก-มนุษย์ แปรเปลี่ยนทุกเวลา
จะยึดเหนี่ยวเนื้อหาใดในชีวิต				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>