28 มิถุนายน 2555 14:55 น.

กามา "รม"

ประภัสสุทธ

กามาบินมาใกล้กา
กาแก่ถลาหากาหนุ่ม
สัมพันธ์สวาทร้อนรุ่ม
ก่อเกิดบนไม้กาหลง				
18 มิถุนายน 2555 21:51 น.

ใบไม้ร่วง...ความคิดหล่น

ประภัสสุทธ

ลมลู่ ปลิดใบแห้ง กิ่งไม้
ร่วงลอย ละลิ่วย้าย เสียดพื้น
เปรียบคล้าย ชีวิตคน ขมขื่น
ก่อเกิด แตกดับ-คืน เรื่อยไป

ลมลู่ ปลิดใบแห้ง กิ่งไม้
หล่นถม ใบตายตาย กองก่าย
ทิ้งขั้ว ร่วงหล่นแล้ว สลาย
บางคราว มองดูคล้าย แย่งชิง

ลมลู่ ปลิดใบแห้ง กิ่งไม้
กิ่งสยาย ผลิยอด งามยิ่ง
ผลัดดอก ถอกผล จนแน่นกิ่ง
ไม่นิ่ง แผ่เผ่าพันธุ์ พวกพ้อง

ลมลู่ ปลิดใบแห้ง กิ่งไม้
กิ่งโล้น ยืนเดียวดาย หม่นหมอง
ยืนต้น กลางแสงจันทร์ เรืองรอง
ไร้ใบ กั้นแดดส่อง เดือน-ตะวัน

ลมลู่ ปลิดใบแห้ง กิ่งไม้
มายมาก ตีความหมาย "ใบ"นั้น
ต่างมอง ต่างแง่มุม เดียวกัน
นั่งเหม่อ มองทุกวัน ผ่อนคลาย				
12 มิถุนายน 2555 19:53 น.

หิ่งห้อยป่าบาก

ประภัสสุทธ

วิบวิบกระพริบแสง 
บินลิ่วแรงสำแดงสี
1 2 3 เเละ4 
แวะทางนี้โฉบทางนั้น

แต้มแต่งคืนมืดมิด
แต้มชีวิตเติมสีสัน
หิ่งห้อย ห้อยโหนจันทร์
ขยับฝัน ขยันบิน...				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>