12 กรกฎาคม 2555 20:51 น.

ข้าวงาม เงินใครงาม..ฉบับสมบูรณ์

ประภัสสุทธ

๏ เขียวเขียว แทงหน่อน้อย ก่อกอข้าว		
ดินหนุ่ม น้ำเนื้อสาว เลี้ยงข้าวเขียว
ลมหล่อ รินเบาเบา ใบแหลมเรียว			
ระบัด โบกนิดเดียว กระเพื่อมนาน

๏ หอมหอม ระรวยกลิ่น ระโรยฝัน			
ดอกดอม ทุกเม็ดพันธุ์ ดอมกลีบก้าน
ข้าวพันธุ์ บริสุทธิ์ ผุดผ่องลาน			
ข้าวนา พันธุ์พื้นบ้าน บานตะไท

๏ บัดนี้ ข้าวในนา ใช่นาข้าว			
ดินหนุ่ม น้ำเนื้อสาว ไม่สดใส
ลมหล่อ กระพือพัด กัดฉีกใบ			
ดิน-ป่า นา-น้ำ-ใจ ใส่เคมี

๏ กระทบ กระเทือนผล ส่งสะท้อน			
มดแดง แมงกระชอน มุดดินหนี
ดิน-ป่า นา-น้ำ-คน โดนย่ำยี			
ใครเล่า ? อิ่มอ้วนพี จากนาข้าว

๏ ตามี ยายบุญมา บ้านนาแล้ง ?
ลุงแสง ลูกทิดสี คุ้มบัวขาว ?
เจ๊กกี่ เศรษฐีใหญ่ จมูกยาว ?
นายทุน โรงสีข้าว หรือคนใด ?

๏ ชาวนา ยังหากิน จากนาข้าว
ปากกัด ฝน-ร้อน-หนาว ยังคราดไถ
ไม่มี สังกัดผล-ประโยชน์ใด
มีแต่ จิตหัวใจ ไร้ทางสู้

๏ ถูกปรับ สลับพันธุ์ รองรับสาร		
เคมี คืออาหาร รับรสรู้
จากข้าว กอเหล่าบรรพ์ ย่าตาปู่
เป็นข้าว เฝ้าเลี้ยงดู ด้วยเคมี

๏ กำกำ ขย้ำร่วง ล้วงโปรยหว่าน
เคมี เม็ดหวานหวาน ร้านเศรษฐี
สิบหก ยี่สิบ-ศูนย์ งอกงามดี
สิบห้า สิบห้า-สี่ บำรุงใบ

๏ งดงาม ? ใช่เฉพาะ จงเจาะข้าว
หนุ่มสาว เด็ก-คนแก่ แลคนไหน
เบาหวาน ความดันเลือด เหือดหัวใจ
สาเหตุ อาเพศภัย ในเคมี

๏ เลือกเถิด เชิญเลือกทำ ย้ำความคิด
ผู้กิน ผู้ผลิต สิทธิ์เต็มที่
ทำ-กิน อินทรีย์ข้าว หรือเคมี
นาข้าว กล่าวยินดี ผู้เลือกทำ

๏ เปิบข้าว ทุกคราวคำ ขมขื่นลิ้น		
เหงื่อกู ที่สูกิน เฝ้าตอกย้ำ
เงินกู แลกปุ๋ยสู จงกอบกำ
ฟ้าดิน จะแจ้งจำ เรื่องจัญไร				
10 กรกฎาคม 2555 20:11 น.

ข้าวงาม เงินใครงาม..ภาค ๑

ประภัสสุทธ

๏ เขียวเขียว แทงหน่อน้อย ก่อกอข้าว		
ดินหนุ่ม น้ำเนื้อสาว เลี้ยงข้าวเขียว
ลมหล่อ รินเบาเบา ใบแหลมเรียว			
ระบัด โบกนิดเดียว กระเพื่อมนาน

๏ หอมหอม ระรวยกลิ่น ระโรยฝัน			
ดอกดอม ทุกเม็ดพันธุ์ ดอมกลีบก้าน
ข้าวพันธุ์ บริสุทธิ์ ผุดผ่องลาน			
ข้าวนา พันธุ์พื้นบ้าน บานตะไท

๏ บัดนี้ ข้าวในนา ใช่นาข้าว			
ดินหนุ่ม น้ำเนื้อสาว ไม่สดใส
ลมหล่อ กระพือพัด กัดฉีกใบ			
ดิน-ป่า นา-น้ำ-ใจ ใส่เคมี

๏ กระทบ กระเทือนผล ส่งสะท้อน			
มดแดง แมงกระชอน มุดดินหนี
ดิน-ป่า นา-น้ำ-คน โดนย่ำยี			
ใครเล่า ? อิ่มอ้วนพี จากนาข้าว

๏ เปิบข้าว ทุกคราวคำ ขมขื่นลิ้น 			
เหงื่อกู ที่สูกิน มีเรื่องราว
เงินกู ที่ซื้อสู ปุ๋ยใส่ข้าว				
ปุ๋ยสู งามทั้งข้าว งามเงินสู				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>