11 กันยายน 2555 22:17 น.

เกี่ยวข้าว..เกี่ยวรัก

ประภัสสุทธ

๏ หอมเอย หอมรวงพวงข้าว 		   คลุ้งกลิ่นลมหนาว
เพรียกหา หนุ่มสาวมาเกี่ยว

๏ น้องยา มือเรียวถือเคียว		    อย่ามัวแลเหลียว
เดี๋ยวเคียว จะเลี้ยวเกี่ยวก้อย

๏ ทุ่งนา กลางป่าดงดอย			      รวงข้าวเฝ้าคอย
ทยอย เคลื่อนย้ายอยู่ฉาง

๏ ดูเถิด ข้าวงามสล้าง 			       อวบอิ่มเม็ดกาง
น่ากำ นำเคียวเกี่ยวคล้อง	

๏ หอมเอย หอมทุ่งสีทอง		      หอมกลิ่นนวลน้อง
อยากย่อง ไปเกี่ยวใกล้ใกล้

๏ กานดา อย่าเมินหมางใจ		    อย่าเพิ่งผลักไส
ไล่ส่ง ให้ใจพี่ลอย		

๏ ตั้งใจ ฟังเถอะแม่กลอย		     ตัวพี่บุญน้อย
จะกล่อม เพลงรักให้ฟัง

๏ บรรเลง ด้วยปี่ตอซัง		       เป่าเสียงดังดัง
สนั่น สะเทือนท้องทุ่ง

๏ ให้เพลง รักพี่บำรุง			        ให้เพลาปรุง
จรุง รักปักนานนาน

๏ ลอมข้าว นี้คงหอมหวาน		     แม่น้องนงคราญ
เชิญเคียว เกี่ยวรักพี่ยา

๏ มาเถิด เชิญแก้วกานดา	     อย่ามัวชักช้า
ไขว่คว้า กอข้าวเต็มกำ

๏ รวงทอง เรืองรองลึกล้ำ	      เกี่ยวหมดขนำ
จะชัก ชวนนวลนวดข้าว				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>