3 มกราคม 2556 14:06 น.

"หลงลืม"

ประภัสสุทธ

ยุคสมัยหมุนเปลี่่ยนเวียนวนวก
ตึกเติบโตเติบตกตามสมัย
คนนิยม "วัตถุ" ทั้งจิตใจ
จนหลงลืม "ภายใน" ของตัวตน				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>