16 ตุลาคม 2556 13:10 น.

ข้าฝัน ถึงสังคม ที่ดีงาม

ประภัสสุทธ

ข้าฝัน ถึงสังคมที่ดีงาม

รุ่งอร่าม รามเรือง เมืองสงบ

มวลชน คนทั่วไป ไม่ใฝ่รบ

จึงบรรจบ คบกัน มั่นสันติ

ทุกชาติ ชนชั้นเชื้อ เสมอภาค

ปลาย-ราก ถึงหมากผล “จน” ทิฐิ

มิกีดกัน กั้นแบ่ง แข่งอริ

ดำรง คงศานติ ต่างสานต่อ

ข้าตื่น ตาแตก แหวกจากฝัน

หวาดหวั่น เสียงเหล่านั้น ณ หน้าหอ

ฝูงชน ล้นเป็นพัน พรูพรั่งรอ

เพื่อฟัง คำด่าทอ จากผู้นำ

“ รัฐร้าย จงออกไป ไสให้พ้น

คอร์รัป ชั่นเมืองคน จนชอกช้ำ

โกงบ้าน กำแหงเมือง เรื่องระยำ

ขอทวง ความเป็นธรรม เถอะทุกท่าน ”

“ พี่น้อง ผองประชา ขอมาร่วม

มาหลอมรวม โห่ร้อง ความกล้าหาญ

เข่นขับไล่ เป่าปัด รัฐบาล

เปิดบ้าน ขานรับ ทัพคนสี.....”

เฮ้ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...T_T

ข้าเดิน กลับเข้ามา สู่ความจริง

ทุกสิ่ง ล้วนวิ่งวน คงวิถี

รัฐบาล ใดใด ก็ตามที

ไม่สามารถ หลุดหนี จาก “บ่วงกิน”

ข้าฝัน ถึงสังคม ที่ดีงาม

รุ่งอร่าม รามเรือง เนืองแผ่นหิน

ผู้อธรรม ย่ำเมือง โบกโบยบิน

ผู้มีศีล กรีดร้อง ก้องโหยหวน

 

16 ตุลาคม 2556

7 ตุลาคม 2556 21:36 น.

ยุบโรงเรียนหนูทำไม ???

ประภัสสุทธ

โรงเรียนของหนูอยู่ไหน

เคยไปทุกวันไม่หาย

วันนี้ไม่เห็นแม้ป้าย

ใจร้ายหนอใครบอกที

 

เขาว่าโรงเรียนหนูเล็ก

เด็กเด็กแค่สามสิบสี่

บอกเหตุสิ้นเปลื้องภาษี

จึงยุบทุบตีโรงเรียน

แล้วหนูจะเรียนที่ไหน

“โรง”ใหม่ทางไกลวนเวียน

ไปช้าไม่ทันอ่านเขียน

“เขา”เปลี่ยนโรงเรียนหนูใหม่

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>