23 พฤศจิกายน 2557 17:38 น.

.!!!.

ประภัสสุทธ

“ นาง ” คือปึกแผ่นแน่นกลมเกลียว

“ กลาง ” นั่นเทียวเสมอภาค “ ชี้ ” บอกเสรีอิสระมาก จึ่งชูเชิดฝากแฝงแก่คน

23 / 11 / 57

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>