25 เมษายน 2557 21:48 น.

จักรวาลในหนึ่งอะตอม : Dalai Lama

ประภัสสุทธ

มีดาวดวงหนึ่ง             ที่ซึ่งทุกอย่าง

เกิดจากความว่าง            ก่อร่างสร้างไว้

กำเนิดทุกสิ่ง               เป็นจริงเคลื่อนไหว

ร้อยรัดกวัดไกว                น้ำ-ไฟ-ดิน-ลม

อะตอมหลอมตัว         แผ่ทั่วสะสม

บนโลกใบกลม                จึงบ่มเรื่องราว

ในน้ำมีปลา                ในนามีข้าว

ในดินมีดาว                    พันธุ์เผ่าเดียวกัน

เราเกิดจากดิน            หินเกิดจากฉัน

สรรพสิ่งสัมพันธ์             ผลักดันผันแปร

แล้วจะทำลาย            สายรักของแม่

สายรกของแก                 สายใยของกัน

เกิดจากความว่าง        ตายต่างวางขันธ์

เนิ่นนานนิรันดร์               พลันสู่ความว่าง

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>