23 พฤษภาคม 2557 08:48 น.

ยังไงต่อ ???

ประภัสสุทธ

เปิดทีวีไม่มีข่าว

ไร้เรื่องราวในวิทยุ

ปากมากแม่งโดนดุ

ความเงียบปะทุคุคั่ง

ประชาชนโดนปล้นสิทธิ

กดชีวิตผิดหวัง

จะอยู่อย่างไรในที่ตั้ง

หรือเป็นผู้ฟังที่ดี ???

............... Blowing in the wind

บรรจุไว้ในประเพณีไทย

จัดอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี

กิจกรรมรัฐประหารทำทุกปี

ขอรัฐเก็บภาษีมาช่วยทำ

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>