26 มิถุนายน 2557 16:30 น.

ขณะรุ้งพาดวงตรงขอบฟ้า

ประภัสสุทธ

๏ ขณะรุ้งพาดวงตรงขอบฟ้า
ความสุขธรรมดาก็ปรากฏ
ฝอยละอองกรองน้ำรินไหลรด
ฉันยิ้มกับดอกไม้สดข้างทาง

๏ นกกระจอกออกรังหวังหากิน
แมลงกรีดปีกบินอย่างเคว้งคว้าง
ป่าบรรเลงเพลงไพรอย่างแผ่วบาง
ชีวิตจึ่งก้าวย่างวางจังหวะ

๏ กอไผ่เบียดเสียดกออ้อล้อลม
มะขามแผ่เงาร่มห่มมะระ
ตำลึงผึ่งเครือหวานคลานปนปะ
บนรั้วนั้นดื่นดะด้วยผักกิน

๏ กอกลุ่มเกิดพุ่มงามท่ามกลางป่า
ออกดอกสีงามตากระจายกลิ่น
ภมรผึ้งหึ่งแมลงสำแดงบิน
พลันนั้นโลกได้ยินเสียงแมลง

๏ ขณะรุ้งพาดวงตรงขอบฟ้า
ความสุขธรรมดาปรากฏแสง
แม้นมืดมนหม่นฟ้าตาวันแล้ง
ดวงใจยังลุกแดงแข่งตะวัน.
				
16 มิถุนายน 2557 12:08 น.

สีสันลุ่มน้ำโขง

ประภัสสุทธ

สีส้มแสบ สาดแสง ส่องสดใส

ลมเลาะไล้ ใบพลิ้ว ปลิวใบไม้

ยามเย็นย่ำ ฉ่ำเย็น เล่นน้ำไหล

เชิญชีวิต เคลื่อนไหว ในนิเวศ

เดินกระโดด โลดเต้น เล่นเป็นกลุ่ม

นั่นเด็กหนุ่ม ลุ่มน้ำ ในประเทศ

โน่นหาปลา ก่อไฟปิ้ง ตลิ่งเขต

ขุดมันเทศ มันเพา นั่งเผ่าไฟ

จำปาขาว ชาวลาว เลาะเรือเล่น

แม่เนื้อเด่น เย็นจิต พิสมัย

อยากเอื้อนเอ่ย อ้างออก บอกความใน

พี่หลงใหล รักใคร่ ใฝ่นางนวล

หอมแม่ดิน แม่น้ำ ตำนานเก่า

หอมเรื่องราว เรื่องเล่า เฝ้าสืบสวน

ลุ่มน้ำโขง โยงใย ให้คิดครวญ

ลุ่มน้ำหวน โหยไห้ ไหลเวลา

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>