7 กรกฎาคม 2557 19:15 น.

ขบวนรถไฟคนรุ่นใหม่

ประภัสสุทธ

เก็บกระเป๋าออกเดินทาง

เริ่มจัดวางความรู้สึก

บนเส้นทางสายระทึก

ฉันนึกหวาดหวั่นใจ

ท่ามขบวนรถไฟฝัน

ร้อยพันหนทางกว้างใหญ่

ฉันจะทำได้หรือไม่

สิ่งใดฉันควรเรียนรู้

เสียงรถบดรางเหล็ก

ใจดวงเล็กเริ่มสั่นสู้

หญ้าไหวเอนเบนลู่

ฉันชะเง้อดูเบื้องหลัง

ผู้คนถามไถ่ทักทาย

มีมากมายไหมสิ่งหวัง

ปลายทางใดเป็นที่ตั้ง

ลองตั้งใจฟังให้ดี

ระหว่างทางกลางผู้คน

หลายเหตุผลอยากหลบหนี

ซอกหลืบใดใดเสรี

หลับตาฝันดีดื่มด่ำ

“ อย่าคำนึงเลยปลายทาง

อย่าเพิ่งวางเป้าหมายซ้ำ

เปิดตาปิดโลกสีดำ

จดจำปัจจุบันขณะ “

เปิดหน้าต่างกางออกไป

โลกเคลื่อนไหวไหลจังหวะ

แสงสีทองส่องระยะ

ปะทะทุ่งปรุงความงาม

สายลมห่มกอดฉัน

ราวป่านั้นมีคำถาม

บ้านเมืองมีนิยาม

เชิญค้นหาตามสบาย

เดินทางด้วยรถไฟฝัน

ใจมุ่งมั่นเคลื่อนย้าย

ฉันไม่มีหรอกเป้าหมาย

มีเพียงกระหายเหตุการณ์

เก็บกระเป๋าออกเดินทาง

กางประสบการณ์ออกอ่าน

จดบันทึกความกล้าหาญ

ทะยานอยากสู่การเรียนรู้…!!!

ประภัสสุทธ

7 / 7 / 57

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>