24 ตุลาคม 2558 23:21 น.

ไฮกุ : ประชาธิปไตย

ประภัสสุทธ

ประชาธิปไตย

ประเทศใดก็อยากให้มี

ประเทศไทยไม่มี...

24 ตุลาคม 2558 23:13 น.

ไฮกุ : ความตาย

ประภัสสุทธ

ความตายเหมือนใบไม้

เมื่อมันแก่จะร่วงลงดิน

พ่อฉันก็เหมือนกัน...

16 ตุลาคม 2558 12:43 น.

ยังค้นถ้อยคำทำความหมาย

ประภัสสุทธ

เวลา-ลากเลื่อนเตือนชีวิต

คุ้งค่ำย้ำคิดดวงจิตหวน

ชะงักปลักคิดขืนใคร่ครวญ

ซบสุขกำสรวลพรวนวันวาน

โลกยังโลกโศลกเก่า

โลกยังเผาเป่าสังขาร

ทุนยังเหยียบโลกอย่างชื่นบาน

โลกยังประหารความเป็นธรรม

ฉันต้องเติบโตในโลกต่อ

ฟุ้งฝันยังฝ่อใต้เตียงต่ำ

แม้ตื่นมาโบกโลกสีดำ

ยังค้นถ้อยคำทำความหมาย

2 ตุลาคม 2558 21:16 น.

กลบทรักลอยลม

ประภัสสุทธ

ประภัสสุทธ 
2 / 10 / 58
ลมระโหย ไล้ระหง ดงดอกหญ้า
ระรื่นร่ม ร่วงโรยรา กระจายหอม
แมลงล้อม มารุมรัก หักใจยอม
จะดมดอม จมเดือนดาว แม่สาวดอก
ตะวันโต ตื่นวันต่อ ทอฟ้าใส
ผลิตใบ ผลิบาน กิ่งก้านงอก
หยาดเม็ดฝน หยดเม็ดฝอย ร้อยรวงดอก
ลมกระฉอก ระลอกช้ำ มิหนำใจ
ความร้าวราน ครวญร้องร่ำ พร่ำเผยบอก
จะเย้าหยอก จิยวนเย้ย เอ่ยคำไหน
โอ้ลมจ้า อำลาจิต สะกิดใจ
โผยไปบอก แผ่วไปโบก โอบกอดเธอ…
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>