18 เมษายน 2558 07:49 น.

หากโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย

ประภัสสุทธ

หากโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย

ความตายคงสวยงามปกติ

มนุษยชาติวาดสิทธิ

โผล่ผลิความคิดลิขิตตน

เพราะโลกนี้มีการอุ้มหาย

เศษซากแห่งความตายจึงล่องหน

ไหลเรื่องราวร้าวรวดอวดผู้คน

ไถ่ถามเหตุผลแห่งผู้ทำ

 

 

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>