23 มิถุนายน 2560 20:13 น.

หลงใหลในใบเขียว

ประภัสสุทธ

● เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง เหวี่ยงเหวี่ยงโฉบเอียงมา เกาะกิ่งพิงพักขา หายล้าถลาไป ● กอผักพุ่งพวยช่อ ละออ กออวบใหญ่ กระโดดกระดอนใจ หลงใหลในใบเขียว

23 / 06 / 60

23 มิถุนายน 2560 19:38 น.

มาเด้อผักปลอดสาร...

ประภัสสุทธ

● ใบเขียวเรียวยอดทอดดอก

ฉ่ำหมอกอิ่มน้ำนวลใส

แมลงแปลงร่างค้างใบ

อิ่มใจใบผักพักนาน

● ยายมีเก็บกำผักกาด

เดินขายตลาดลานบ้าน

คับคั่งลูกค้าละลาน

ขานรับตับผักปลอดภัย

22 / 06 / 60

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>